Παρασκευή, 9 Ιουνίου

HPE: προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη μετάβαση του κράτους στη νέα εποχή των δεδομένων

0

Το τοπίο των τεχνολογικών εξελίξεων και οι βέλτιστες πρακτικές που θα καταστήσουν εφικτή τη μετάβαση του κράτους στη νέα εποχή των δεδομένων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Managing Director της Hewlett Packard Enterprise Ελλάδας και Κύπρου, Μιχάλη Κασιμιώτη, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τίτλο «The Public Sector In The Digital Age» («Ο Δημόσιος Τομέας στην Ψηφιακή Εποχή»), που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021.

Στο περιβάλλον πρωτοφανών προκλήσεων που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid-19, οι εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανταποκρίθηκαν άμεσα, όπως υπογράμμισε ο κ. Κασιμιώτης. Η προσφορά των τεχνολογικών εταιρειών υπήρξε σημαντική σε όλους του τομείς του δημοσίου, καθιστώντας εφικτή την καλύτερη λειτουργία του σε πολλά πεδία, όπως στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας, των δημοσίων εσόδων και γενικότερα του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της ανταπόκρισης είναι το Digital Solidarity GR, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της οποίας επιχειρήσεις παρείχαν δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα για την πρόσβαση των πολιτών στην εξ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

«Λόγω της χαμηλής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ψηφιακής ωριμότητάς της, η χώρα μας μπαίνει στη νέα εποχή με πολύ μικρότερη εξάρτηση από legacy συστήματα που θα απαιτούσαν πολυπλοκότερες διαδικασίες αναβάθμισης, δηλ. δυνατότητα άμεσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών που θα εξασφαλίσουν το ψηφιακό άλμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διαθέσιμα κονδύλια να κατευθυνθούν σε κομβικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις με μόνιμο και πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα και όχι σε εύκολες και μαζικού χαρακτήρα επιλογές. Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων που παράγονται καθημερινά στην επαφή του κράτους με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Κασιμιώτης αναφέρθηκε στις κύριες τεχνολογικές τάσεις στην κατεύθυνση των οποίων είναι σημαντικό να υπάρξει ένταση επενδύσεων από πλευράς πολιτείας προκειμένου η χώρα να πραγματοποιήσει το ψηφιακό άλμα που θα την οδηγήσει στην επόμενη μέρα.

Ειδικότερα, ο κ. Κασιμιώτης υπογράμμισε ως ιδιαίτερα σημαντική την επιτάχυνση της υιοθέτησης του μοντέλου Hybrid Cloud για Δημόσιους Φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση πρότεινε την υιοθέτηση μοντέλων As a Service κατ’ αντιστοιχία των μοντέλων ΣΔΙΤ. Με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο από ρόλο καταναλωτή πλέον της εκάστοτε υπηρεσίας πάνω στη βάση SLAs θα είναι σε θέση με τη σειρά του να εγγυηθεί προβλέψιμα τις υπηρεσίες του προς φορείς, πολίτες και επιχειρήσεις αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, με ελαστικότητα κόστους και με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Εξέχουσας σημασίας επίσης είναι και η επένδυση στην ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε τεχνολογίες Έξυπνου Άκρου (Intelligent Edge). Οι τελευταίες θα παρέχουν δυνατότητα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο για κάθε συμβάν στους δημοσίους φορείς αλλά και καλύτερες εμπειρίες χρήσης τόσο στους πολίτες όσο και στους επισκέπτες της χώρας, αναβαθμίζοντας έτσι, μεταξύ άλλων, και το τουριστικό προϊόν. Καταλύτη στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του έξυπνου άκρου θα αποτελέσει η εξάπλωση δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων (5G, WiFi6).

Share.

Comments are closed.