Το BEREC και το ERGP διευρύνουν τη συνεργασία τους

0

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) συμφώνησαν να διευρύνουν το πεδίο συνεργασίας τους, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που διεξήχθη την Παρασκευή 23 Απριλίου, με τη συμμετοχή του Miniboard του BEREC, υπό τον επικεφαλής του Mr. Michel Van Bellinghen, και της Troika του ERGP, υπό τον επικεφαλής της Δρ. Σπύρο Παντελή, καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών και των δύο φορέων.

Στη συνάντηση αυτή, το BEREC παρουσίασε τη Γνώμη του και τις εν εξελίξει ενέργειές του σχετικά με το DMA – Digital Markets Act. Από την πλευρά του το ERGP παρείχε πληροφόρηση για τις τρέχουσες εργασίες του σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει συνέπεια μεταξύ του μελλοντικού Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και των πρωτοβουλιών για το DMA και το DSA (Digital Services Act). Η συνάντηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τα δύο Σώματα συμφώνησαν να την επαναλαμβάνουν σε ετήσια βάση.

Share.

Comments are closed.