Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Με διψήφιο ρυθμό «έτρεξαν» τα αποτελέσματα για τον όμιλο Quest το 2020

0

Αύξηση 20,2% στις πωλήσεις (στα 721,3 εκατ. ευρώ) 12,2% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 16,8% στα προ φόρων κέρδη (35,2 εκατ. ευρώ) και 97% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (16,3 εκατ.) παρουσίασε ο Όμιλος Quest για το 2020. Η διοίκηση του Ομίλου θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος 0,45 ανά μετοχή (συνολικά 16 εκατ.).

Παράλληλα ο Όμιλος Quest διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδύσεών του. Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 10,2 εκατ. (θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα – Net Cash) στις 31/12/2020, έναντι 24,7 εκατ. στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο δωδεκάμηνο 2020 ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm)

Στο δωδεκάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+24,5%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 27,6% σε σχέση με το 2019. Στην περυσινή αντίστοιχη χρήση η κερδοφορία είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Συνεπώς η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας είναι, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, εξαιρετικά βελτιωμένη. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και εν μέρει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems)

Σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,4%), αλλά και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας (+113,6%), η οποία οφείλεται στη μικρότερη, σε σχέση με τα έσοδα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων, στη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εξόδων ταξιδιών, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

Υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+15,8%), η οποία συνοδεύτηκε από μικρότερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,7%). Η εταιρεία κατά το Β’ και Δ’ τρίμηνο του έτους (δηλαδή κατά τις περιόδους του lockdown) είχε συνολικά έκτακτες δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και της μεγάλης αυξομείωσης των όγκων που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. Αυτές οι έκτακτες δαπάνες είχαν ισόποση επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας, με αντίστοιχη επίδραση και στα περιθώρια κέρδους. Παρόλα αυτά η εταιρεία πέτυχε μικρή βελτίωση στα κέρδη μετά φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων του 2020 επηρεάστηκαν επίσης θετικά και κατά 1,3 εκατ. λόγω θετικής δικαστικής έκβασης φορολογικής διεκδίκησης από παλαιότερη χρήση.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (3,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-28,2%), που οφείλεται κυρίως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020 και μειωμένες τιμές στη νέα πενταετή διάρκειά της (2020 – 2024) καθώς και στην επίδραση του lockdown.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 36,3% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η σημαντική αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 2020 επιβαρύνθηκαν με έκτακτο ποσό ύψους 0,54 εκατ. λόγω επιβολής έκτακτης φορολογικής εισφοράς για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ.

Εντός του Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW, έναντι τιμήματος 3,4 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού. Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανήλθε σε 28MW.

Προοπτικές για το 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19)

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση με αφορμή τα αποτελέσματα οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019.

Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Πιο αναλυτικά εκτιμώνται τα εξής για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

Προϊόντα Πληροφορικής:

Η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις περιόδους lockdown. Εντούτοις η ραγδαία άνοδος των ηλεκτρονικών πωλήσεων αναπληρώνει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων, ενώ φαίνεται διεθνώς ότι οι συνθήκες της πανδημίας ενισχύουν τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής. Κατά το 2021 οι αρχικές μας εκτιμήσεις προβλέπουν διψήφια αύξηση εσόδων, προερχόμενη κυρίως από αύξηση του μεριδίου αγοράς, νέες κατηγορίες προϊόντων και την ανάπτυξη του e-commerce.

Υπηρεσίες Πληροφορικής:

H δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης. Για το 2021 εκτιμάται αύξηση εσόδων προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών προ φόρων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, από τον περασμένο Απρίλιο και μετά (και κυρίως κατά τις περιόδους lockdown), καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για την αντιμετώπιση της απότομης αυξομείωσης της ζήτησης και των όγκων, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας κατά τις περιόδους του lockdown.

Ταυτόχρονα η εταιρεία προσαρμόζει τις δυνατότητές της στις νέες συνθήκες. Ως εκ τούτου για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με διψήφιο ρυθμό. Σχετικά με την επίδραση της πανδημίας (Covid-19) εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες της ACS θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καθώς εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ μακροπρόθεσμα μετά την άρση των περιορισμών εκτιμάται ότι θα υπάρξει θετική επίδραση και στην κερδοφορία. Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, που για το 2021 αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση του νέου κέντρου διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές:

Ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αυξηθεί ως ποσοστό των συνολικών συναλλαγών, το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, στα οποία η εταιρεία έχει πολύ μεγάλη παρουσία, επηρέασε τα αποτελέσματά της. Εκτιμάται ότι με την ομαλοποίηση της κατάστασης η εταιρεία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και με πολύ θετικές προοπτικές λόγω της συνεχούς αύξησης τη χρήσης των υπηρεσιών της. Για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση των εσόδων προερχόμενη από τη συνέχιση της αύξησης των συναλλαγών και την επέκταση εγκαταστάσεων εξοπλισμού ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα εκτιμάται διψήφια αύξηση της κερδοφορίας λόγω και του περιορισμού των επιβαρύνσεων του 2020 που προκάλεσε η συμφωνία της με τις τράπεζες.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας. Για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020 ενώ περαιτέρω ανάπτυξη θα έλθει μέσω νέων επενδύσεων.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης ύψους 170 εκατ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του επενδύσεων.

Για το 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της πανδημίας, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2020. Η ακριβής πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από την επίδραση και τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, την πορεία των εμβολιασμών καθώς επίσης την πορεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία γενικότερα. Επιφύλαξη υπάρχει σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μετά την άρση των περιορισμών και των κρατικών επιδοτήσεων και τη σχετική επίδραση στην κατανάλωση.

Share.

Comments are closed.