Huawei: αλλάζοντας τον κόσμο με το Bank of Things

0

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελείται σε όλους τους κλάδους με την υιοθέτηση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (ICT) και την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών πρακτικών. Η ψηφιακή οικονομία επεκτείνει την παρουσία της με ταχύτητα και με μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση, επηρεάζοντας συνεχώς τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέα δεδομένα στη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Έτσι η αγορά τμηματοποιείται και διαφοροποιείται περαιτέρω, ενώ οι υπηρεσίες και τα προϊόντα είναι πιο εξατομικευμένα. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να ανακατανείμουν τους πόρους τους και το σημαντικότερο, να επανασχεδιάσουν την τεχνολογική τους υποδομή ώστε να διευκολύνουν τις πιεστικές ανάγκες ευελιξίας και τμηματοποίησης.

Από το IoT στο BoT

Το «Internet of Things», ή «ΙoΤ», αποτελεί μια φράση, που αντικατοπτρίζει την ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την κινητικότητα, το 5G, τα big data και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά, είναι ένα δίκτυο όπου «πράγματα» διασυνδέονται, κάτι που καθιστά τον εντοπισμό, την τοποθεσία, την ταυτοποίηση, καθώς και τη διαχείρισή τους, πολύ πιο σχετική.

Το «IoT» φαίνεται να αφορά σε χειροπιαστά πράγματα, όμως ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να έχει άμεση σχέση με αυτό. Παρόλα αυτά πολλές τράπεζες αναζητούν διάφορους τεχνολογικούς συνδυασμούς για να διαμορφώσουν τα λειτουργικά τους μοντέλα όπως την τεχνολογία “Bank of Things” ή αλλιώς “BoT”.

Σύνδεση ανθρώπων και πραγμάτων

Το BoT ορίζεται ως μια επιχειρηματική μορφή στην οποία τα «πράγματα», οι φυσικές δηλαδή οντότητες που συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες, γίνονται μία από τις βασικές παραμέτρους των μελλοντικών τραπεζών και ένα στοιχείο της χρηματοοικονομικής υποδομής επόμενης γενιάς με δυνατότητες χρηματοοικονομικής εξυπηρέτησης. Xάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα «πράγματα» γίνονται πιο έξυπνα, αποφάσεις λαμβάνονται αυτόνομα και πιθανότατα η αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι τα «πράγματα» μπορούν να κατέχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να γίνονται δέκτες άμεσων τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι πελάτες.

Επιχειρηματικά μοντέλα που καλύπτουν ποικίλα σενάρια

Με το BoT, οι εμπορικές τράπεζες, για παράδειγμα, μπορούν προληπτικά να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους εντοπίζοντας σενάρια και αναλύοντας τις απαιτήσεις τους με τη χρήση των μαζικών διαθέσιμων δεδομένων. Στη συνέχεια, οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερη εξυπηρέτηση με προσαρμοσμένες συμβουλές που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Αυτό είναι σημαντικό για εξατομικευμένες υπηρεσίες, ειδικά όταν το BoT αφορά όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε «έξυπνα πράγματα».

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε

Με μειωμένη εξάρτηση από τον άνθρωπο, το Bank of Things επιτρέπει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως η ανανέωση αδειών ή η λήψη χρημάτων να πραγματοποιούνται όλο το εικοσιτετράωρο και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι «εργάσιμες ώρες» δεν θα έχουν κάποια σημασία, καθώς ο κόσμος θα μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, της συνδεσιμότητας και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών.

Βελτιστοποιημένο μοντέλο διαχείρισης κινδύνου βασισμένο σε βελτιστοποιημένο σύστημα δεδομένων πίστωσης

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που περιλαμβάνουν τα big data, το Cloud computing, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και φυσικά το IoT, το BoT μπορεί να λειτουργήσει ως μια εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνων χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα – τον συνδυασμό θεματικής πίστωσης, πίστωσης συναλλαγών και πίστωσης οντοτήτων. Το νέο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων μπορεί να εμπλουτίσει πηγές δεδομένων πίστωσης, να βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων και να επιτρέψει σε περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα να απολαμβάνουν οικονομικά δικαιώματα, διευκολύνοντας τις οικονομικές συναλλαγές.

Το BoT ξεπερνά το μέλλον

Η ιδέα του Bank of Things καταδεικνύει μια νέα χρηματοοικονομική υποδομή που είναι φουτουριστική και οραματιστική, αλλά ρεαλιστική στην εποχή μιας ψηφιακής και έξυπνης κοινωνίας. Ενώ το IoT αναδιαμορφώνει την οικονομία αλλάζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, το BoT οδηγεί τον μετασχηματισμό σε άλλο επίπεδο δίνοντας οικονομικές δυνατότητες στα «έξυπνα πράγματα». Οι πελάτες μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν μέσω ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τον περιορισμό του χρόνου και της τοποθεσίας. Για τις τράπεζες, αυτό αλλάζει τις δυνατότητες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε μία από τις βασικές παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας.

Η Huawei σε συνεργασία με τη Shanghai Pudong Development Bank δημοσίευσαν το White Paper για το Bank of Things όπου επαναπροσδιορίζουν το μοντέλο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βασιζόμενοι στην ιδέα του IoT και των σχετικών τεχνολογιών. Το White Paper, περιγράφει λεπτομερώς τις επιχειρηματικές μορφές του BoT, την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό σεναρίων στην ψηφιακή οικονομία καθώς και τις πιθανές προκλήσεις και τις προσδοκίες για οικονομικές υπηρεσίες και ένα νέο ψηφιακό σύστημα πίστωσης.

Η Τράπεζα Shanghai Pudong Development ιδρύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1993, με την έγκριση της People’s Bank of China στις 28 Αυγούστου 1992. Είναι μια εθνική εμπορική τράπεζα μετόχων με έδρα τη Σανγκάη. Η Shanghai Pudong Development Bank έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο λειτουργίας και εξυπηρέτησης εμπορικών τραπεζών σε εθνικό επίπεδο που αποτελείται από 41 υποκαταστήματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Bank of Things και για το πως η Huawei οδηγεί τις εξελίξεις, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Share.

Comments are closed.