Τα οικονομικά αποτελέσματα της Check Point Software Technologies για το 4ο τρίμηνο & το 2020 συνολικά

0

Η Check Point Software Technologies, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και συνολικά για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου.

Τέταρτο τρίμηνο 2020

 • Συνολικά Έσοδα: 564 εκατομμύρια $, αύξηση 4% σε ετήσια βάση
 • Έσοδα Επόμενων Χρήσεων: 1.482 εκατομμύρια $, αύξηση 7% σε ετήσια βάση
 • Λειτουργικά έσοδα GAAP: 251 εκατομμύρια $, που αντιπροσωπεύουν το 45% των εσόδων
 • Λειτουργικά έσοδα Μη-GAAP: 285 εκατομμύρια $, που αντιπροσωπεύουν το 51% των εσόδων
 • GAAP EPS: 1,95 $, αύξηση 6% σε ετήσια βάση
 • Μη-GAAP EPS: 2,17 $, αύξηση 7% σε ετήσια βάση

Πλήρες έτος 2020

 • Συνολικά έσοδα: 2.065 εκατομμύρια $, αύξηση 4% σε ετήσια βάση
 • GAAP EPS: 5,96 $, αύξηση 10% σε ετήσια βάση
 • Μη-GAAP EPS: 6,78 $, αύξηση 11% σε ετήσια βάση

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Check Point Software Technologies Gil Shwed ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου καθώς επίσης και για τα στοιχεία του 2020 συνολικά. Οι δραστηριότητες στο τέταρτο τρίμηνο αναπτύχθηκαν σε όλους τους τομείς που έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, συμπεριλαμβανομένων του cloud και της ασφάλειας δικτύου και απομακρυσμένης πρόσβασης, με αύξηση των εσόδων στις συνδρομές κατά 10% και αύξηση του Μη-GAAP EPS 11% σε ετήσια βάση. Αυτό πιστοποιεί τη συνεχή εφαρμογή της στρατηγικής μας και τη βαρύτητα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Η παγκόσμια πανδημία οδήγησε σε μια νέα κανονικότητα, ένα υβριδικό εργασιακό περιβάλλον και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που δημιούργησε προκλήσεις στα θέματα ασφάλειας σε όλους τους οργανισμούς. Η πλατφόρμα ασφαλείας Infinity επιτρέπει την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων 5ης γενιάς (Gen V) σε όλους τους σημαντικούς φορείς επίθεσης. Η παροχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι πλέον πιο σημαντική από ποτέ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας για την συνεισφορά τους.»

Τα κυριότερα οικονομικά σημεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2020

 • Συνολικά έσοδα: 564 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 544 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, αύξηση 4% σε ετήσια βάση.
 • Λειτουργικά έσοδα GAAP: 251 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 249 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας το 45% και το 46% των εσόδων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και του 2019, αντίστοιχα.
 • Λειτουργικά έσοδα Μη-GAAP: 285 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 280 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας το 51% των εσόδων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και του 2019.
 • Φόροι εισοδήματος GAAP (tax benefit): 5,2 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 3,1 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
 • Καθαρά έσοδα GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: Τα καθαρά έσοδα GAAP ήταν 271 εκατομμύρια δολάρια έναντι 272 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Τα απομειωμένα κέρδη GAAP ανά μετοχή ήταν 1,95 $ σε σύγκριση με 1,84 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, αύξηση 6 τοις εκατό σε ετήσια βάση.
 • Καθαρά έσοδα Μη-GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: Τα Μη-GAAP καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν 301 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 299 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Τα απομειωμένα κέρδη Μη-GAAP ανά μετοχή ήταν 2,17 δολάρια σε σύγκριση με 2,02 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, αύξηση 7 τοις εκατό σε ετήσια βάση.
 • Έσοδα Επόμενων Χρήσεων: Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα έσοδα επόμενων χρήσεων ήταν 1.482 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 1.387 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αύξηση 7% σε ετήσια βάση.
 • Cash Balances, Marketable Securities & Short Term Deposits: 4.000 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 3.949 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 • Ρευστότητα: Διαθέσιμο ρευστό από εργασίες ύψους 293 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 246 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 περιλαμβάνει 26 εκατομμύρια δολάρια εισοδήματος που σχετίζονται με τις συναλλαγές αντιστάθμισης νομισμάτων σε σύγκριση με 2 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η λειτουργική ρευστότητα περιελάμβανε 12 εκατομμύρια δολάρια κόστοι σχετιζόμενα με εξαγορές
 • Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών: Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η εταιρεία επαναγόρασε περίπου 2,7 εκατομμύρια μετοχές με συνολικό κόστος 323 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

Τα κυριότερα οικονομικά σημεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

 • Συνολικά έσοδα: 2.065 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 1.995 εκατομμύρια δολάρια το 2019, αύξηση 4% σε ετήσια βάση.
 • Λειτουργικά έσοδα GAAP: 904 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 882 εκατομμύρια δολάρια το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 44% των εσόδων το 2020 και το 2019.
 • Λειτουργικά έσοδα Μη-GAAP: 1.035 εκατομμύρια δολάρια έναντι 1.003 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 50% των εσόδων το 2020 και το 2019.
 • Φόροι εισοδήματος GAAP: 124 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 137 εκατομμύρια δολάρια το 2019.
 • Καθαρά έσοδα GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: Τα καθαρά έσοδα GAAP ήταν 847 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 826 εκατομμύρια δολάρια το 2019. Τα απομειωμένα κέρδη GAAP ανά μετοχή ήταν 5,96 $ σε σύγκριση με 5,43 $ το 2019, αύξηση 10% σε ετήσια βάση.
 • Καθαρά έσοδα Μη-GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: Τα Μη-GAAP καθαρά έσοδα ήταν 963 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 933 εκατομμύρια δολάρια το 2019. Τα απομειωμένα κέρδη Μη-GAAP ανά μετοχή ήταν 6,78 $ σε σύγκριση με 6,13 $ το 2019, αύξηση 11% σε ετήσια βάση.
 • Ρευστότητα: Διαθέσιμο ρευστό από εργασίες ύψους 1,152 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 1,102 εκατομμύρια δολάρια το 2019.
 • Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών: Κατά τη διάρκεια του 2020, η εταιρεία επαναγόρασε περίπου 11,4 εκατομμύρια μετοχές με συνολικό κόστος 1,298 εκατομμύρια δολάρια περίπου.
Share.

Comments are closed.