Το επόμενο βήμα στη Forthnet έκανε η United

0

Ρευστότητα 27 εκατ. με ομολογιακό δάνειο δίνει στην Forthnet η θυγατρική της BC Partners, NewCo United Group Hellas S.A.R.L.

H θυγατρική της BC Partners η οποία έχει αποκτήσει ποσοστό 33,1957% στην εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της παρέχει το προαναφερόμενο ποσό μέσω κοινού ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια, με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media Α.Ε.

Το ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Forthnet (η εκδότρια) και γενικότερα για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Η United είχε «υποσχεθεί» πως θα προχωρήσει σε ενδιάμεση χρηματοδότηση της Forthnet η οποία λειτουργεί με περιορισμένη ρευστότητα τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία διαρκεί η προσπάθεια για την πώλησή της.

Μεταξύ άλλων εκκρεμεί το λανσάρισμα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (είχε λεχθεί ότι θα γίνει εντός Φθινοπώρου). H Forthnet είναι εικονικός πάροχος κινητής έπειτα από εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει με την Vodafone.

Η διάρκεια του ΚΟΔ είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του και το επιτόκιο 4% ετησίως. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, έπειτα από την από 30.10.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Newco United Group Hellas, εκτός από τις μετοχές που έχει ήδη στην κατοχή της (έπειτα από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές) διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση συνολικά 58.473.079 μετοχών της Forthnet που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,6318% και τις οποίες σήμερα κατέχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Αττικής.

Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε. Σε περίπτωση άσκησής του η United θα κατέχει 55,8275% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Share.

Comments are closed.