Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στον ΟΤΕ

0

Δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Το πρώτο αφορά προσωπικό που βρίσκεται κοντά στην συνταξιοδότηση και το δεύτερο νεότερους υπαλλήλους.

Με ανάλογα προγράμματα το 2018 αποχώρησαν περίπου 300 εργαζόμενοι. Το κόστος, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ, ήταν περί τα 50 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για το 2019 είναι τα εξής:

  • Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων και έμμισθων δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση έως τα τέλη του 2025 (Πρόγραμμα Α), τα οποία προβλέπουν και φέτος αναπλήρωση εισοδήματος από 70% έως και 90% ανάλογα με το πόσο κοντά είναι κάποιος στο να συνταξιοδοτηθεί. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Α θα λάβουν τη νόμιμη αποζημίωσή τους, τα χρήματα για τις εισφορές τους (κύρια ταμεία και επικουρικά) έως τη συνταξιοδότησή τους, ενώ θα έχουν μέχρι να λάβουν σύνταξη και την ιδιωτική ασφάλεια που είχαν ως εργαζόμενοι.
  • Ανοιχτό Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης (Πρόγραμμα Β), για εργαζόμενους και εμμίσθους δικηγόρους που δεν βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα αυτό αφορά όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια στην επιχείρηση και είναι πάνω από 40 ετών, ωστόσο, εξαιρούνται κάποιες από ειδικότητες όπως είναι οι τεχνικοί πεδίου, οι πωλητές, οι επιστήμονες πληροφορικής κ.α. Ανάλογα με την ηλικία τους θα λάβουν ως αποζημίωση 38 έως 50 μισθούς οι οποίοι προσαυξάνονται ανάλογα με τη θέση ευθύνης που κατέχουν και τον αριθμό των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Έλενα Παπαδοπούλου Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ τα προγράμματα σχεδιάστηκαν βάσει εξειδικευμένων παραμέτρων που ανταποκρίνονται καλύτερα στα διαφορετικά προφίλ εργαζομένων.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης, στο πλαίσιο της ανάθεσης του έργου τους σε εξωτερικό συνεργάτη, έπειτα από τη σχετική απόφαση της διοίκησης, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα, ως προς τα κίνητρα και για την υποστήριξή τους προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα τους. Για αυτή την κατηγορία εργαζομένων που είναι περίπου 80 (οι 30 βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση) υπάρχει σχετική διαβούλευση με την ΟΜΕ ΟΤΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα ξεκινά την Παρασκευή 15 Μαρτίου, για να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου και για τη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Share.

Comments are closed.