Ξεκινά η πρώτη ετήσια ανάθεση VDSL vectoring

0

Προθεσμία έως 21η Μαΐου 2018 έχουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) νέο αίτημα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, στο πλαίσιο της πρώτης ετήσιας ανάθεσης, όπως ορίζεται στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν την αναγκαία, για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους πλάνου, επικαιροποιημένη πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ,  υποβάλλοντας στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου επί τη βάσει των οποίων δύναται να απαιτηθεί προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

Share.

Leave A Reply