Το InsurTech κινητοποιεί τις ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως

0

Περισσότερες από τις μισές ασφαλιστικές εταιρείες (58%) σχεδιάζουν να επενδύσουν στην τεχνολογία για φορητές συσκευές το επόμενο έτος, ενώ το 68% σκοπεύει να υιοθετήσει τεχνολογία blockchain ως μέρος των παραγωγικών της συστημάτων μέχρι το 2018.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της PwC, 2017 Global FinTech, οι αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο επιταχύνονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο εξωτερικές λύσεις για να ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές προκλήσεις και ευκαιρίες. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πιο δραστήριες, σε σχέση με άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην ανταπόκριση στις προκλήσεις υψηλής τεχνολογίας και ως εκ τούτου συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό με φορείς και εταιρείες καινοτομίας.

Η PwC διαπιστώνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες τον τελευταίο χρόνο. Οι εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανή απώλεια εσόδων από τους νέους παίκτες, όμως πλέον αντιλαμβάνονται και αποδέχονται τα οφέλη που μπορούν να φέρουν το InsurTech στον παραδοσιακό ασφαλιστικό κλάδο.

Αναλυτικότερα, παρόλο που περισσότερες από οκτώ στις δέκα (86%) ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC ανησυχούν ότι τα έσοδά τους απειλούνται από τους παίκτες InsurTech, πολλές ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και περισσότερες από τις μισές (52%) δηλώνουν ότι η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Ο κλάδος αντιλαμβάνεται όλο και καλύτερα τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα data analytics οδηγούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη.

pwc-fintech

  • Το 94% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι η καλύτερη ανάλυση των κινδύνων είναι η σημαντικότερη τάση σε επίπεδο καινοτομίας.
  • Τα data analytics θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνολογικών επενδύσεων τον επόμενο χρόνο, με το 84% των εταιρειών να σχεδιάζουν επενδύσεις στον τομέα αυτό.
  • Όσον αφορά στη συνεργασία τους με εταιρείες καινοτομίας (startups) ο μεγαλύτερος προβληματισμός για το 63% των ασφαλιστικών εταιρειών πηγάζει από την ανάγκη συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ασφαλιστικός κλάδος αναζητά τρόπους για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δέσμευση και καλύτερη επαφή από τους πελάτες, προσφέροντάς τους προϊόντα που θέλουν και χρειάζονται πραγματικά. Σύμφωνα με την έρευνα, μέσα από τη συνεργασία τους με καινοτόμες επιχειρήσεις InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν με καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να κατανοούν καλύτερα τους πελάτες τους και να επεκταθούν σε νέους τομείς της κοινωνίας. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι ο μετασχηματισμός προς ένα πιο προληπτικό μοντέλο (π.χ. υποστηρίζοντας τους πελάτες να αποφύγουν κάποιο ατύχημα, ασθένεια ή άλλο ασφαλιστικό γεγονός) καθώς και η παροχή ασφαλιστικών καλύψεων κατά παραγγελία (pay-as-you-go).

Χάρη στην ανάπτυξη της ανάλυσης δεδομένων, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν επίσης να εστιάσουν στις ευκαιρίες που απορρέουν από το Internet of Things. Η επιτυχής εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα αφήσει χρόνο στους έμπειρους επαγγελματίες να αφιερωθούν σε πιο σύνθετες αποφάσεις που χρειάζονται κριτική σκέψη. Το όφελος αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς το 87% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν και να διατηρήσουν εργαζομένους που διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων για καινοτομία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιδιώξουν επίσης να εξαγοράσουν startups, να συνεργαστούν με φορείς καινοτομίας και να ενισχύσουν τα το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να είναι σε θέση να προσελκύουν τους σωστούς ανθρώπους στο μέλλον.

Τεχνολογία blockchain

  • Ακόμη, το 81% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι είναι πλέον εξοικειωμένες με την τεχνολογία blockchain.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον αναμένουν τη διάδοση της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο και ο βαθμός εξοικείωσης έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, ενώ το 68% των ασφαλιστικών εταιρειών σκοπεύουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain σε κάποιο παραγωγικό τους σύστημα έως το 2018, μόνο το 8% σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτή την τεχνολογία τον επόμενο χρόνο – γεγονός που υποδεικνύει ότι ο ρυθμός των επενδύσεων θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain περιλαμβάνουν:

  • Αυτοματοποίηση αιτημάτων αποζημίωσης, προκειμένου να εξοικονομήσουν κόστη και να προσφέρουν επιπλέον οφέλη για τους πελάτες.
  • Βελτιστοποίηση στη διαχείρισης δεδομένων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερο έλεγχο στην εκτίμηση του κινδύνου.
  • Συγκέντρωση και επιμερισμός των καταστροφικών κινδύνων και ζημιών, επιτυγχάνοντας καλύτερη παρακολούθηση, κατανόηση και διαφάνεια των ανοιγμάτων και των διαδικασιών αποζημίωσης.

Ο Stephen O’Hearn, Επικεφαλής του Ασφαλιστικού Κλάδου της PwC παγκοσμίως, σχολίασε με αφορμή την έρευνα: «Η καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο έχει σημειώσει, με τη βοήθεια του InsurTech, μεγάλη πρόοδο το τελευταίο έτος και δεν τίθεται πλέον ζήτημα εάν οι εταιρείες θα εμπλακούν σε αυτό. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουν το InsurTech προς όφελός τους και πώς θα το εντάξουν στη γενική επιχειρησιακή στρατηγική τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονταν ανέκαθεν στα δεδομένα και είναι ενθαρρυντικό ότι επενδύουν σημαντικά στο νέο κύμα των τεχνολογιών, που τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πελάτες και την κερδοφορία τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν τους ενδοιασμούς τους αλλά είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι αυξάνονται οι επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, ενώ ενισχύεται και το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με άλλες εταιρείες για να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την καταπληκτική αυτή ευκαιρία».

Ο Νίκος Καλογιάννης, Partner και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Χρηματοπιστωτικούς και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στην PwC Ελλάδας, επίσης σχολίασε: «Το FinTech, και ειδικότερα το InsurTech, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Στην Ελλάδα, η μείωση της παραγωγής στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης και τα συμπιεσμένα μέσα ασφάλιστρα ενδεχομένως αποτελούν ένα εμπόδιο για την αφομοίωση της πλειάδας των τεχνολογικών εξελίξεων που συντελούνται παγκοσμίως. Ωστόσο, μία στοχευμένη υιοθέτηση των λύσεων InsurTech θα μπορούσε να αποτελέσει την απάντηση στη βελτίωση των ήδη συμπιεσμένων περιθωρίων κέρδους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε μία εποχή που αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας και επηρεάζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών εταιριών. Η τοποθέτηση της καινοτομίας στην καρδιά της εταιρικής στρατηγικής, με ρεαλισμό, σχέδιο και έργα, είναι το σημαντικότερο και το σωστό πρώτο βήμα για όλες τις εταιρείες του κλάδου».

Ο Νίκος Χοστελίδης, Senior Manager και Επικεφαλής του Τμήματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στην PwC Ελλάδας, προσέθεσε: «Πολλές από τις λύσεις του InsurTech αφορούν την εκτεταμένη και συνεχή ανάλυση δεδομένων προκειμένου να υποστηριχθούν αποφάσεις, όπως εξατομικευμένη τιμολόγηση, ανάληψη κινδύνων και επεξεργασία αποζημιώσεων. Η εμπειρία της PwC δείχνει ότι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ένας ανασταλτικός παράγοντας στην υιοθέτηση λύσεων ανάλυσης δεδομένων, είναι η έλλειψη υποδομών και επαρκών δεδομένων για να αναλυθούν. Συνεπώς, ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι η βελτίωση των υποδομών τους και γενικότερα της ποιότητας και επάρκειας (συμπεριλαμβανομένης της ιστορικότητας) των δεδομένων που τηρούνται. Επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υιοθέτησης λύσεων InsurTech αναμένεται να διαδραματίσει και η παραγωγή σχετικής καινοτομίας από ελληνικά startups, οι λύσεις των οποίων θα είναι περισσότερο προσιτές στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.»

Share.

Leave A Reply