Δημόσια διαβούλευση για το ανοιχτό διαδίκτυο

0

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017 έθεσε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο μέτρων με τα οποίο ρυθμίζονται και εξειδικεύονται επιμέρους θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

eett-flag

Ειδικότερα, στο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ ορίζεται το πλαίσιο για την ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με τις πραγματικές ταχύτητες που λαμβάνουν στο Διαδίκτυο και καθορίζονται τα δικαιώματά τους για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας σύνδεσης και της ονομαστικής που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Επίσης, εξειδικεύονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. IPTV τηλεόραση μέσω διαδικτύου), καθώς και τη διακριτική τιμολόγηση περιεχομένου από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Share.

Leave A Reply