Η CA Technologies ονομάστηκε παγκόσμιος ηγέτης στο Gartner Magic Quadrant

0

Η CA Technologies ανακοινώνει ότι τοποθετήθηκε από την Gartner, Inc. στο τεταρτημόριο των Ηγετών για το “Magic Quadrant for Project Portfolio Management, Worldwide.” Η έκθεση αξιολόγησε το CA Project & Portfolio Management (CA PPM), και τοποθέτησε την CA Technologies στο ανώτατο σημείο στο τεταρτημόριο των Ηγετών για την Ικανότητά Εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, « Οι ηγέτες μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη, ανθεκτική και υψηλής απόδοσης λειτουργικότητα PPM στους πελάτες που εκτελούν έργα, καθώς και στους πελάτες που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, οι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη της αγοράς για διαφορετικού τύπου προϊόντα PPM, που ταιριάζουν καλά με την αύξηση των διαφορετικών έργων και εργασιακών περιβαλλόντων των υποψηφίων πελατών τους. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες αποκτούν και αναπτύσσουν μια προσεκτική απογραφή διαφόρων προϊόντων PPM τα οποία υποστηρίζουν τους διάφορους τύπους πελατών που αναζητούν λογισμικό στον χώρο.»

ca-hq

«Προκειμένου να ηγηθούν, οι εταιρείες θα πρέπει να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών τους και να ανταποκρίνονται σε αυτές ταχύτερα από ό τι ο ανταγωνισμός,» δήλωσε η Angela Tucci, General Manager, Agile Management, της CA Technologies. «Η λύση CA Project & Portfolio Management παρέχει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να συσχετίζουν γρήγορα τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές επενδύσεις, προσφέροντας αξία στην παράδοση των έργων, δίνοντας τους επιπλέον τη δυνατότητα να προβλέπουν, να αντιδρούν και να επενδύουν ταχύτερα από ότι ο ανταγωνισμός προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.»

Με το CA PPM, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν και να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το πώς να επενδύσουν περιορισμένους πόρους, με σκοπό την βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας, του τμήματος πληροφορικής, των υπηρεσιών που παρέχουν, καθώς και τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων που διαχειρίζονται. Το CA PPM, το οποίο διατίθεται μέσω cloud, on-premises και hosted μοντέλων, βελτιώνει την ικανότητα των επιχειρηματικών ηγετών να δίνουν προτεραιότητα σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και πόρους.

Η CA Technologies ήταν ένας από τους τρείς παρόχους οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο τεταρτημόριο των Ηγετών. Ως αναγνωρισμένος ηγέτης στο PPM, τον Νοέμβριο του 2016, η CA Technologies ονομάστηκε ως Ηγέτης στο “Magic Quadrant for Integrated IT Portfolio Analysis Applications της Gartner.”

Για περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις CA Project and Portfolio επισκεφθείτε : ww.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html

Για να λάβετε δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης, επισκεφθείτε Magic Quadrant for Project Portfolio Management, Worldwide.

Share.

Leave A Reply