Η ITU για την ευρυζωνικότητα

0

«Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες οδηγούν σε μετασχηματισμό πολλών τομέων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, της χρηματοπιστωτικής ενσωμάτωσης και της επισιτιστικής ασφάλειας. Καθίστανται έτσι ως βασικός επιταχυντής για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.» Τα παραπάνω τονίζει η ITU (International Telecommunication Union) ή με άλλα λόγια η εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών – ΤΠΕ στην έκθεσή της «Η κατάσταση της ευρυζωνικότητας 2017: Η Ευρυζωνικότητα καταλύτης στη αειφόρο ανάπτυξη» που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Όπως επισημαίνεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η αυξανόμενη ψηφιακή ανισότητα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ενώ το 48% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, περίπου 3,9 δις. άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διείσδυση του Διαδικτύου στον αναπτυσσόμενο κόσμο προβλέπεται να φθάσει στο 41,3% μέχρι τα τέλη του 2017 και μόλις στο 17,5% στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

broadband

Βάσει της ITU το τελευταίο τρίμηνο του 2016,  ο αριθμός των σταθερών ευρυζωνικών συνδρομητών παγκοσμίως ανήλθε σε 855,9 εκατ., αυξημένος κατά 10% από το προηγούμενο έτος (777,5 εκατ.) με τις διαφορές στη φάση ανάπτυξης δικτύων NGA μεταξύ των χωρών να είναι σημαντικές. Στο τέλος του 2016 το 86,1% της πελατειακής βάσης της China Telecom είχε χρησιμοποιήσει τεχνολογία FTTH (οπτική ίνα έως το σπίτι).

Τον Νοέμβριο του 2016, η σουηδική εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας Estonian Telia Eesti ανακοίνωσε σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση του ADSL για περίπου 37,5% των ευρυζωνικών πελατών της. Μέχρι το 2020 περίπου οι μισοί από αυτούς θα αναβαθμιστούν με δίκτυο FTTH, 40% σε VDSL2 + και G.fast, ενώ το 10% θα αντικαταστήσει συνολικά την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με την εναλλακτική λύση του LTE (ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Share.

Leave A Reply