Επιτυχής άντληση κεφαλαίων ύψους 50 εκατ. ευρώ από τη Sunlight

0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Sunlight, του ομίλου Πάνος Γερμανός.

sunlight

Ειδικότερα η Alpha Bank, η Eurobank Ergasias και η Εuroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της Sunlight μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 50.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 124,4 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Share.

Leave A Reply