Η ΕΕ προωθεί τη συνδεσιμότητα στην πορεία για το 5G με αποφάσεις για τη ζώνη των 700 MHz

0

Απόφαση που θα εξασφαλίσει την αποδέσμευση ερτζιανών κυμάτων υψηλής ποιότητας (ψηφιακό μέρισμα 2) για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η κινητή συνδεσιμότητα και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G εξέδωσε χθες το Συμβούλιο της ΕΕ.  Η συντονισμένη χρήση της ζώνης των 700 MHz, η οποία προσφέρει υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική κάλυψη, θα επιτρέψει την ταχύτερη και καλύτερη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη.

eu-700-mhz

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz) έως τις 30 Ιουνίου 2020. Το χρονοδιάγραμμα αυτό συμπίπτει με την αναμενόμενη ανάπτυξη δικτύων 5G στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να καθυστερήσουν την εν λόγω ανακατανομή έως και δύο έτη, αλλά μόνο σε  επαρκώς δικαιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στην απόφαση.

Η ζώνη των 700 MHz είναι μέρος του εύρους των 470-790 MHz που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως για ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις και για ασύρματα μικρόφωνα σε διάφορες εκδηλώσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διάθεση ραδιοφάσματος για τον οπτικοακουστικό τομέα, ακόμη και μετά την διάθεση του άνω τμήματος του εύρους, οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν προτεραιότητα στη ζώνη κάτω των 700 MHz (470-694 MHz) τουλάχιστον έως το 2030, με βάση τις εθνικές ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν αυτό το εύρος για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπηρεσιών Διαδικτύου, υπό τον όρο ότι αυτό είναι συμβατό με τις ανάγκες για ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καθορίσουν σχέδιο εφαρμογής για τη ζώνη των 700 MHz  έως το τέλος του Ιουνίου 2018.

Share.

Leave A Reply