Αναζητείται σύμβουλος για την πώληση του 5% του ΟΤΕ

0

Ξεκινά από το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) η διαδικασία για την μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ με την προκήρυξη της θέσης του συμβούλου και με ενδιαφέρον αναμένεται αν ο αγοραστής θα είναι η Deutsche Telekom (DT) η οποία κατέχει το 40% των μετοχών του και το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης για τις προς πώληση μετοχές ή ένα τρίτος επενδυτής.

Η εκτίμηση στην παρούσα φάση είναι ότι η γερμανική εταιρεία θα ενδιαφερθεί να εξαγοράσει το προς πώληση ποσοστό, εκτός αν δεν καταστεί δυνατόν να υπάρξει συμφωνία για τη νέα σχέση που θα διέπει τις δύο πλευρές δημόσιο και  DT. Έπειτα από την πώληση του 5% στο δημόσιο μένει το 1% ως άμεση συμμετοχή και ένα 4%, που ανήκει στο ΙΚΑ, ως έμμεση.

ote-hq

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του συμβούλου έχουν προθεσμία να καταθέσουν στο Ταμείο την προσφορά τους έως τις 10 Μαΐου. Το έργο του συμβούλου βάσει της προκήρυξης χωρίζεται σε δύο φάσεις, προπαρασκευαστική (αξιολόγηση αγοράς και ΟΤΕ) και υλοποίησης. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε 12 μήνες ή έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής (ότι συμβεί πρώτο). ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της εμπλοκής του συμβούλου αν κριθεί  αναγκαίο. Η αμοιβή (προϋπολογισμός) για την προπαρασκευαστική φάση ορίστηκε σε 50 χιλ. ευρώ, ενώ για την υλοποίηση ο σύμβουλος θα δικαιούται αμοιβή επιτυχίας με βάση τα έσοδα συναλλαγής.

Με βάση την χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστηρίου η αξία του 5% του ΟΤΕ (24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές) ήταν στα 217 εκατ. ευρώ (8,850 ευρώ ανά μετοχή).

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ξεκίνησε το 1996 αρχικά με τη διάθεση μετοχών του στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούλιο του 1999 το δημόσιο είχε μείνει με ποσοστό 51%. Η Deutsche Telekom μπαίνει στον ΟΤΕ το 2008, αγοράζοντας αρχικά με τιμή ανά μετοχή 29 ευρώ. Η γερμανική εταιρεία έχει το σημερινό ποσοστό της στον ΟΤΕ από το 2011 και συνολικά μαζί με το ποσοστό που εξαγόρασε από τη Mig έχει διαθέσει για τον Οργανισμό 4,1 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει το δημόσιο από την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ είναι 7,6 δισ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply