Νέες φιλόδοξες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Επικοινωνίες

0

Μια φιλόδοξη αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου της κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016.
eu-telecomsΟι προτάσεις αυτές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και να επιταχύνουν την σύνδεση των Ευρωπαίων σε δίκτυα Wi-Fi.

Όπως επισημάνθηκε η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας καθίσταται όλο και πιο επιτακτική για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κατασκευές ή τις μεταφορές. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε  τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025:

  1. Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή – της τάξης των gigabit – συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο).
  1. Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.
  1. Όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G, την πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέχρι το 2020.

Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μαζικές επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε νέο ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μακρόπνοων και απλοποιημένων κανόνων οι οποίοι καθιστούν πιο ελκυστικές για όλες τις εταιρείες τις επενδύσεις σε νέες υποδομές υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των εθνικών συνόρων.

Οι επενδύσεις οι οποίες ευνοούνται από το νέο πλαίσιο θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 910 δις. εκατ.  ευρώ επιπλέον και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία (μέχρι το 2025). Εκτός από τον κώδικα, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2018. Αυτό έχει το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής δέσμης μέτρων συνδεσιμότητας, της WiFi4EU, αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές κοινότητες να προσφέρουν δωρεάν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε κάθε πολίτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για να πετύχει τους παραπάνω στόχους συνδεσιμότητας η ΕΕ θα χρειασθεί να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 500 δις. εκατ.  ευρώ την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προέλθει, κατά μεγάλο μέρος, από ιδιωτικά κεφάλαια. Ωστόσο, επίσης εκτιμάται ότι είναι πιθανό να υπάρξει έλλειμμα επενδύσεων ύψους 155 δις. ευρώ.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επενδυτική πρόκληση, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι άλλαξαν για τελευταία φορά το 2009.  Ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Επικοινωνιών που προτείνεται περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση του ανταγωνισμού και σταθερότητα στο πλαίσιο για τις επενδύσεις, καλύτερη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Share.

Leave A Reply