Σταθερό το 1ο τρίμηνο 2016-2017 για τη LENOVO

0

Η Lenovo Group ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο της, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2016.

lenovo-prices

Τα έσοδα του τριμήνου ανήλθαν σε US$10.1 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 6% από έτος σε έτος (ή μείωση της τάξης του 4% σε σταθερό νόμισμα). Από τρίμηνο σε τρίμηνο, αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης τους 10%. Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 297% από έτος σε έτος και ανέρχονται σε US$206 εκατομμύρια. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε US$173 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 64% από έτος σε έτος.
Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου για τη Lenovo σημειώθηκαν σε μία περίοδο όπου οι βασικές αγορές είδαν είτε αργή ανάπτυξη, είτε και πτώση της βιομηχανίας, από έτος σε έτος: Η αγορά των PC σημείωσε μείωση 4,1%, η αγορά των tablet έπεσε κατά 11,1%, ενώ ο κλάδος των server παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, ενώ η αγορά των smartphone αυξήθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα η υποτίμηση του RMB (επίσημο νόμισμα της Κίνας) συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου, εμποδίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης.
Ο Yuanqing Yang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, δήλωσε σχετικά: «Παρά το γεγονός ότι η μακροοικονομία και οι αγορές μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, προκαλώντας μείωση των εσόδων μας, καταφέραμε να βελτιώσουμε σημαντικά τα κέρδη μας από έτος σε έτος, μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα και την αποτελεσματική υλοποίηση σημαντικών στρατηγικών ενεργειών. Η αγορά των PC, αποφέρει σημαντικά κέρδη και ο τομέας των smartphone σταθεροποιήθηκε, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο.

Για το μέλλον, σε ό,τι αφορά την αγορά των PC, θα εστιάσουμε σε τμήματα που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη και θα ενισχύσουμε την ενοποίηση του κλάδου, με στόχο να συνεχιστεί η ανάπτυξη. Στον τομέα των smartphone, θα αξιοποιήσουμε καινοτόμα, διαφοροποιημένα προϊόντα και θα συνεχίσουμε να στρεφόμαστε σε υψηλότερα τμήματα της αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη και μεταστροφή του τομέα. Σε ότι αφορά τα data center, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη hyper converged τεχνολογία και να βελτιώνουμε την κερδοφορία στον τομέα των hyper scale».
Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7% από έτος σε έτος, σε US$1,5 δισεκατομμύρια, με το μικτό περιθώριο στο επίπεδο του 15,3%. Το λειτουργικό PTI για το τρίμηνο αυξήθηκε κατά 97% από έτος σε έτος, σε US$281 εκατομμύρια. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο ανήλθαν στα 1,57 US cents ή 12.19 HK cents. Το καθαρό χρέος στις 30 Ιουνίου, 2016, ανήλθε στα US$1,2 δισεκατομμύρια.

Share.

Leave A Reply