Τι λέει η εγκύκλιος για το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση;

0

Από τη 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο ειδικό τέλος 10% που επιβάλλεται στη συνδρομητική τηλεόραση ως μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του μνημονίου με τους δανειστές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων το ειδικό τέλος θα επιβληθεί επί της καθαρής αξίας ενώ επί του τέλους θα επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό  10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός».

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίπτωση από την εφαρμογή του τέλους   στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία το τελευταίο διάστημα αναπτύχθηκε με σημαντικά, αν και κανείς δεν είναι σε θέση να μιλήσει για το μέγεθος αυτής. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά η πορεία της συνδρομητικής τηλεόρασης θα καθοριστεί και από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και από τις προσφορές των δύο βασικών παιχτών (OTE TV και Nova).

Share.

Leave A Reply