Αυξάνεται η ευρυζωνικότητα, αλλά με χαμηλές ταχύτητες

0

Με αύξηση έκλεισε το 2015 η ευρυζωνικότητα μέσω σταθερών δικτύων ωστόσο δεν παρατηρείται άξια λόγου πρόοδος στα δίκτυα νέας γενιάς με συνέπεια η πλειονότητα των γραμμών (83%) να αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες 10Mbps.

ngn

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για το δ’ τρίμηνο του 2015 στο τέλος του έτους οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 3.440.018 έναντι 3.156.071 στο τέλος του 2014, σημειώνοντας αύξηση 9% κατά τη διάρκεια του έτους. Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 31,68% έναντι 28,7% το 2014. Η Ελλάδα στα μέσα του 2015 (τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.) κατέλαβε την 11η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. συγκριτικά με τη 13η που βρισκόταν το 2014, όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σύμφωνα με στοιχεία του Digital Economy and Society Index (DESI).

Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (άνω των 30 Mbps) συνιστούν μόνον το 5,5% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 3,23% στο τέλος του 2014, ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των γραμμών VDSL. Το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στο τέλος του 2015 ήταν 5,4% έναντι 4,14% στα μέσα του έτους. Χαμηλή παραμένει η διείσδυσή τους στον πληθυσμό (1,7%).

Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ (απελευθερωμένης γραμμής), το Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 1.905.700 γραμμές έναντι 1.767.466 το Δεκέμβριο 2014 (ετήσια αύξηση 7,8%). Οι γραμμές xDSL λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασαν επίσης αύξηση σε απόλυτα μεγέθη, φτάνοντας τις 1.496.866 γραμμές το Δεκέμβριο 2015 έναντι 1.357.878 το Δεκέμβριο 2014.

Share.

Leave A Reply