Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

M.Τσαμάζ: “Ο Ρυθμιστής παραμένει εχθρικός απέναντι στον ΟΤΕ”

0

Περαιτέρω βελτίωση στα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας κατέγραψε ο ΟΤΕ το 2015 και ειδικά το 4ο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης η αύξηση στα έσοδα ήταν 5,1%. Ο Οργανισμός θα διανέμει μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή αυξημένο κατά 20% σε σχέση με αυτό που έδωσε το 2014.

Michael Tsamaz (2)appr

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει να συνεχιστούν ότι οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του 2015. Στην Ελλάδα, σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τους πόρους του για να περιορίσει την επίδραση από τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος, αλλά ότι θα καταφέρει να ανατρέψει την απώλεια εσόδων, μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε επίπεδο τεχνολογίας, εμπορικών προτάσεων και περιορισμού του κόστους.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με την οικονομική – πολιτική κατάσταση στη χώρα, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, μεταξύ άλλων είπε πως ο ΟΤΕ επικεντρώθηκε στις εσωτερικές του προκλήσεις και κατάφερε να μετασχηματιστεί ενώ πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, αλλά ότι σταδιακά θα βελτιωθούν».

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που εδόθησαν στους αναλυτές το 4ο τρίμηνο πέρσι τα έσοδα από τον OTE TV αυξήθηκαν κατά 61%, ενώ οι συνδέσεις VDSL στο τέλος του 2015 ήταν 150.000 ή το 10% της συνολικής συνδρομητικής βάσης των ευρυζωνικών πελατών.

Οι αναλυτές ρώτησαν και για τον Ρυθμιστή. Όπως είπε ο επικεφαλής του ΟΤΕ «η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Ο Ρυθμιστής παραμένει εχθρικός απέναντι στον ΟΤΕ. Προσπαθούμε κοιτάμε τι μπορούμε να αλλάξουμε εσωτερικά ώστε να δικαιολογήσουμε τις αυξημένες τιμές που επιβάλλονται από τον ρυθμιστή».

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του 2015 σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ σημείωσε οριακή μείωση (0,4%) στα 3.902,9 εκατ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε σε 1.343 εκατ. ευρώ (μείωση 5,5%) και τα καθαρά κέρδη σε 151,9 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 43,2% σε σχέση με το 2014). Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 507,2 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 13%), ενώ οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία σε 569,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,3%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ΟΤΕ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 1.329,3 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 12,2%) και ο καθαρός προσαρμοσμένος δανεισμός του σε 859,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 0,55 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε 0,5 δισ. ευρώ περίπου.

Σχολιάζοντας επίσης τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2015, ο κ. Τσαμάζ, ανέφερε: «Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις μας στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά έχοντας ήδη κάνει breakeven. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα από υπηρεσίες βελτιώθηκαν περαιτέρω. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις μας σε συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και στη βελτιωμένη κάλυψη 4G, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Όπως αναμέναμε, οι ταμειακές μας ροές βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο και πετύχαμε το στόχο μας για το τέλος του 2015. Συνολικά είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Το 2016, αναμένουμε οι συνθήκες να παραμείνουν δύσκολες, αλλά οι συνεχείς επενδύσεις και οι προηγμένες τεχνολογίες μας, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση όλων των ομάδων μας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη θέση μας σε κάθε αγορά που έχουμε παρουσία.»

Αναλυτικότερα, στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, το Δ’ τρίμηνο του 2015 σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση σε τριμηνιαία βάση, με τη μείωση εσόδων να διαμορφώνεται συνολικά σε 0,6% το Δ’ τρίμηνο του 2015, από μείωση 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά στο έτος τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 3,7% και τα EBITDA κατά 4,6%.

Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας σημείωσαν ισχυρή αύξηση, με τα συνολικά έσοδα να ενισχύονται κατά 7,5% το Δ’ τρίμηνο του 2015, καταγράφοντας τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης μετά τη μείωση στα τέλη τερματισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία αυξήθηκαν 5% το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, καθώς και των καλών επιδόσεων στις υπηρεσίες χονδρικής και ICT.

Στην Αλβανία, τα έσοδα σημείωσαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση (+33%) το τρίμηνο, καθώς η ρύθμιση στην αγορά λιανικής, που απαγορεύει τη διαφοροποίηση των εντός και εκτός δικτύου χρεώσεων, και τα νέα προγράμματα συμβολαίου και καρτοκινητής που ξεκίνησαν πέρυσι τον Ιούλιο, οδήγησαν σε υψηλότερα έσοδα από εθνικές και διεθνείς εισερχόμενες κλήσεις και μια συνολική αύξηση του δείκτη ARPU.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2014. Η αύξηση οφείλεται σε έκτακτες χρεώσεις που καταγράφηκαν το τρίμηνο, καθώς και στα κόστη των πωληθέντων έργων ICT. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 10%, ωφελημένα από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, που υλοποιήθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, και αναμένεται να έχει ετήσια εξοικονόμηση πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply