Απογοητευτική η θέση της χώρας στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας

0

Απογοητευτική είναι για άλλη μια φορά η κατάταξη της χώρας βάσει του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Oettinger

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία 0,37 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με πέρσι, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Σύμφωνα με τον σχετικό σχολιασμό η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Όπως επίσης σημειώνεται οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω διαδικτύου.
Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος και η βαθμολογία της αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση.
Σημειώνεται πάντως ότι και τα συνολικά στοιχεία για όλες τις χώρες της ΕΕ δεν ενθουσιάζουν. Με βάση Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας σημειώθηκαν βελτιώσεις αλλά, παράλληλα, δείχνουν ότι ο ρυθμός προόδου επιβραδύνεται. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση μάλιστα είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Ολοένα περισσότερος κόσμος, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες περνούν στην ψηφιακή εποχή. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως ελλείψεις όσον αφορά την κάλυψη με διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και δυσκολίες στις διασυνοριακές αγοραπωλησίες. Οφείλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και αυτός είναι ο στόχος της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι πρώτες προτάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής θα υποβληθούν φέτος και ενθαρρύνω τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις υποστηρίξουν χωρίς καθυστέρηση. Οι εν λόγω προτάσεις, θα ενισχύσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις και τις οικονομίες τους».

Ο Eπίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ, επίσης δήλωσε: «Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Απαιτείται δράση αν θέλουμε να φθάσουμε το επίπεδο της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. Με βάση τον Δείκτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, θα υποβάλουμε τον Μάιο συγκεκριμένες συστάσεις ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να μπορέσουν να βελτιώσουν τις εθνικές τους επιδόσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι με βάση τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, τόσο η ΕΕ στο σύνολό της όσο και τα κράτη μέλη της θα έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια».

Βασικές διαπιστώσεις του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας είναι οι εξής: Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο, αλλά με αργό ρυθμό. Η βαθμολογία της ΕΕ συνολικά είναι 0,52 με μέγιστο το 1, δηλαδή είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, που ήταν 0,5. Όλες οι χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Σουηδία, βελτίωσαν τη βαθμολογία τους. Η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Φινλανδία συνεχίζουν να κατέχουν τα πρωτεία στην κατάταξη του DESI. Οι Κάτω Χώρες, η Εσθονία, η Γερμανία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες που αναπτύσσονται ταχύτερα και σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο.

Για πρώτη φορά στο μεταξύ η Επιτροπή συγκρίνει την ΕΕ με ορισμένες από τις πλέον «ψηφιοποιημένες» χώρες στον κόσμο (Ιαπωνία, ΗΠΑ και Νότια Κορέα). Αν και η πλήρης έκθεση σχετικά με τον διεθνή Δείκτη για τις ψηφιακές επιδόσεις θα είναι διαθέσιμη περί τα μέσα Μαρτίου 2016, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις στον ψηφιακό τομέα βρίσκονται επίσης στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να κάνει σημαντικές προσπάθειες ώστε να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ενώ ο αριθμός των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) αυξήθηκε ελαφρά στην ΕΕ, οι μισοί σχεδόν Ευρωπαίοι (45%) δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χρησιμοποίηση εργαλείων επεξεργασίας ή εγκατάσταση νέων συσκευών). Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της σχετικής κατάρτισης στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος δράσης για τις δεξιότητες στην ΕΕ, εντός του τρέχοντος έτους.

chart

Share.

Leave A Reply