Η αγορά κατά του Υπ. Πολιτισμού για τον φόρο στους υπολογιστές

0

Επιμένει το υπουργείο Πολιτισμού, παρά τις αντιδράσεις που διογκώνονται, στη λογική του φόρου 2% στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ το υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να τηρεί σιγήν ισχύος.

assets_LARGE_t_942_44094109_type12128

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «πρωταρχικό δικαίωμα του δημιουργού (όχι μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αλλά και σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις) είναι το δικαίωμα αναπαραγωγής, το δικαίωμα δηλαδή του δημιουργού να ελέγχει την αντιγραφή του έργου του. Η εύλογη αμοιβή προβλέπεται ήδη στο αρ. 18 παρ. 3 του Ν.2121/1993 και δεν συνιστά φόρο αλλά αποζημιωτικό αντιστάθμισμα της ζημίας του δημιουργού από την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου του από τρίτους για ιδιωτική χρήση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και σε σωρεία αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό της αποζημίωσης των δικαιούχων μέσω της εύλογης αμοιβής δεν συνιστά ελληνική “πατέντα” ή “ιδιομορφία”» ενώ προστίθεται: «Λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις χώρες που δεν διαθέτουν σχετικό σύστημα, ο χρήστης οφείλει να αδειοδοτηθεί από τους δικαιούχους προκειμένου να αναπαραγάγει το έργο τους καταβάλλοντας πλήρη αμοιβή. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησε τον θεσμό της ιδιωτικής αναπαραγωγής και θέσπισε εύλογη αμοιβή επί της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών το έτος 1993 (πολύ πριν την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2001), η οποία εντελώς παράλογα καταργήθηκε το έτος 2002. Σημειώνουμε ότι εύλογη αμοιβή επί της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχει, για παράδειγμα, στις ακόλουθες χώρες: Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβακία, Γερμανία, Πορτογαλία και Λετονία».

Από την άλλη πλευρά ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών) επισήμανε ότι «μια τέτοια επιβάρυνση θα έπληττε το μεγάλο στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, λειτουργώντας αποτρεπτικά τόσο στον πολίτη, όσο και στο Δημόσιο για την απόκτηση υπηρεσιών, εφαρμογών και προϊόντων τεχνολογίας. Και θα ήταν το απολύτως λάθος μήνυμα για τις επενδύσεις και εν γένει την ανάληψη οικονομικής δραστηριότητας στο δυναμικό τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη στιγμή που η χώρα χρειάζεται εργαλεία για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα πράξει με υπευθυνότητα, αποσύροντας τη συγκεκριμένη διάταξη.»

Η αγορά πληροφορικής έχει στο μεταξύ σύμμαχό της οικείους ευρωπαϊκούς φορείς. Μεταξύ άλλων στις 14 Ιανουαρίου 2016 απεστάλη στον υπουργό Πολιτισμού επιστολή από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής (Digital Europe) στην οποία εφιστά την προσοχή του ελληνικού υπουργείου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του θέματος των πνευματικών δικαιωμάτων και τις επιπτώσεις του στην ελληνική αγορά πληροφορικής, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει σύσταση προς τα κράτη μέλη συνολικά επί του θέματος της αμοιβής των πνευματικών δικαιωμάτων.

Share.

Leave A Reply