Schneider Electric: Νέες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

0

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Παρίσι για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (COP21), η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, παρουσίασε 10 δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, βάσει του βαρόμετρου Planet & Society, τη μεθοδολογία, δηλαδή, που χρησιμοποιεί η Schneider Electric από το 2005 για να μετρά τις επιδόσεις της σε διαφόρους τομείς που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δεσμεύσεις αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με την πολιτική περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από το όριο των δύο βαθμών Κελισίου two-degree trajectory) και συμβάλλουν στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals).

schneider-module-470

Για τη Schneider Electric, οι 10 αυτές δεσμεύσεις υποστηρίζουν τον στόχο της μετατροπής των εργοστασίων και των υπολοίπων εγκαταστάσεων της εταιρείας σε «πολύ χαμηλών ρύπων» μονάδες μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, και της δημιουργίας ενός συνεκτικού βιομηχανικού περιβάλλοντος, όπου θα περιλαμβάνονται οι προμηθευτές και οι πελάτες της, με σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των εξής δύο μεγάλων στόχων:

* Να υποστηρίξει και να παρακινήσει τους συνεργάτες της να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 30% μέσα από την υιοθέτηση λύσεων που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση των υποδομών τους.

* Να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων στη «βάση της πυραμίδας», είτε προσφέροντάς τους πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια, είτε βοηθώντας τους να βγουν από το καθεστώς της ένδειας καυσίμων (fuel poverty).

Ο κ. Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στη Schneider Electric, δήλωσε: «Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το μήνυμα ‘Life is On’ θα ισχύει για τον καθένα, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Ως εκ τούτου, η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της εταιρείας. Στη Schneider Electric είμαστε πεπεισμένοι ότι καλύτερο κλίμα σημαίνει

καλύτερη οικονομία. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε μία συναρπαστική εποχή, όπου οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να σκεφτούμε σε εντελώς νέα βάση τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας, υιοθετώντας μια πολύ πιο ‘πράσινη’ και ενεργειακά αποδοτική πολιτική. Έχουμε την πεποίθηση ότι η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα στιβαρό σύστημα τιμολογιακής πολιτικής των εκπεμπόμενων ρύπων CO2, ώστε ο καθένας να μπορεί να ενσωματώνει στη λειτουργία της επιχείρισή του την παράπλευρη περιβαλλοντική ζημιά που προξενούν οι ενέργειές του».

Στο πλαίσιο της Συνάντησης στο Παρίσι για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η Schneider Electric ανέλαβε 10 ισχυρές δεσμεύσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις της, αλλά και τη δραστηριότητα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και την εφοδιαστική της αλυσίδα, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία από τη χρήση του βαρόμετρου Planet & Society:

1. Να διασφαλίσει τη μελέτη των επιπτώσεων σε επίπεδο CO2 όλων των νέων μεγάλων έργων που της αναθέτουν οι πελάτες της.

2. Να σχεδιάσει εντελώς νέες λύσεις με βάση το Schneider Electric ecoDesign Way™ και να διασφαλίσει ότι το 75% του κύκλου εργασιών της από πώληση προϊόντων αφορά προϊόντα που φέρουν την οικολογική σήμανση Green Premium™.

3. Να μειώσει την έκλυση 120.000 τόνων CO2 μέσα από την παροχή υπηρεσιών “end-of-life”.

4. Να συμβάλλει ώστε, μέσα σε 10 χρόνια, 50 εκατομμύρια άνθρωποι από τη βάση της πυραμίδας να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα φωτισμού και δίκτυα επικοινωνίας με μικρό ανθρακικό αποτύπωμα.

5. Να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης πράσινης ενέργειας και τη δημιουργία mini grid στις αναπτυσσόμενες χώρες.

6. Να αντιμετωπίσει, μέσα σε 5 χρόνια, το θέμα του εξαφθοριούχου θείου (SF6) υιοθετώντας νέες εναλλακτικές, και να πάψει εντελώς να το χρησιμοποιεί στα προϊόντα της μέσα σε 10 χρόνια.

7. Να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση της Schneider Electric κατά 3,5% κάθε χρόνο.

8. Να μειώνει τις εκπομπές CO2 από τη μεταφορά των προϊόντων της κατά 3,5% κάθε χρόνο

9. Να επενδύσει, τα επόμενα 10 χρόνια, 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπυξη καινοτόμων λύσεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος

10. Να προχωρήσει στην έκδοση ενός κλιματικού ομολόγου μέσω του οποίου θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για τη μείωση των εκπομπών CO2 στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Schneider Electric.

Η πρόοδος που θα επιτυγχάνεται σε σχέση με τις δέκα αυτές δεσμεύσεις θα δημοσιοποιείται είτε μέσα από το βαρόμετρο Planet & Society της Schneider Electric, είτε μέσω ξεχωριστών ανακοινώσεων.

Share.

Leave A Reply