Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP

0

Ο όμιλος INFORM δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πολύχρονη εμπειρία της SAP, επέλεξε καινοτόμες λύσεις της εταιρείας για την υλοποίηση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Πωλήσεων και Διαχείρισης Επισκέψεων «εν κινήσει».

inform

Η INFORM επέλεξε τη λύση SAP CRM σε συνδυασμό με τη λύση SAP Retail Execution Mobile Application για την παρακολούθηση των πελατών, την άμεση αποστολή αιτημάτων κοστολόγησης στα κεντρικά, την ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και τη συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας κοστολόγησης, τιμοδότησης και reporting. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ενεργοποιήθηκαν σε φορητές συσκευές, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα του τμήματος πωλήσεων του ομίλου. Την υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία η SAP Hellas, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της INFORM.

Η εταιρεία INFORM αποφάσισε να προχωρήσει στην ανωτέρω επένδυση ακολουθώντας μια άκρως στρατηγική κίνηση για τον όμιλο, η οποία θα της επιτρέψει να υποστηρίξει ολοκληρωμένα την οργάνωση και εκτέλεση επισκέψεων στους πελάτες, την ηλεκτρονική συμπλήρωση αιτημάτων κοστολόγησης, τις εσωτερικές διαδικασίες των απαιτούμενων ελέγχων & εγκρίσεων για την τιμοδότηση, με σκοπό να προσφέρει άμεσα στους πελάτες της, το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών της σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το έργο ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας τους πόρους καθώς και τις εξαιρετικές ικανότητες της SAP Hellas, αλλά και της ομάδας εργασίας της INFORM.

Η INFORM αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο και πλέον εξειδικευμένο όμιλο στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωμένων καρτών και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιο τομέα και βιομηχανικές/εμπορικές εταιρείες.

Share.

Leave A Reply