Στο δρόμο της δημοπρασίας τα δικαιώματα των 24,5-26,5 GHz

0

Στην επόμενη φάση τους περνούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5-26,5 GHz και στη ζώνη των 1800 MHz για τα 6 δικαιώματα των Vodafone, Wind που λήγουν το καλοκαίρι του 2016, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Auction

Το ερώτημα ωστόσο που δεν μπορεί να απαντηθεί είναι αν οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν, μιας και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει Ολομέλεια στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Ειδικά για τα 24,5-26,5 GHz η διαδικασία έχει καθυστερήσει και πιθανότατα δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των σχετικών δικαιωμάτων στο τέλος του έτους, αρχές του επομένου.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό  που θα κληθούν να πληρώσουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ανανέωση αδειών χρήσης συχνοτήτων, που λήγουν φέτος και το 2016, στην περίπτωση του σεναρίου της πρωθύστερης διαδικασίας για τα αντίστοιχα δικαιώματα της Cosmote, με λήξη τον Αύγουστο του 2020, εκτιμάται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ.

Στη διαβούλευση για τα δικαιώματα στη ζώνη των 1800 MHz και την διαδικασία χορήγησής τους συμμετείχαν οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Wind. Και οι τρεις εταιρείες χαρακτήρισαν τα σχόλιά τους εμπιστευτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Στη διαβούλευση για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz εκτός από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που και εδώ χαρακτήρισαν τα σχόλιά τους εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμμετείχε και η Forthnet στην οποία  έχει χορηγηθεί από 2001 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο φασματικό τμήμα 24885 MHZ – 24941 MHz και 25893 MHz – 25949 MHz, συνολικού εύρους 2x56MHz. Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω Δικαιώματος Χρήσης είναι μέχρι την 9-1-2016. Στο πλαίσιο αυτό, η Forthnet έχει αναπτύξει και λειτουργεί Δίκτυο Ασύρματης Σταθερής Πρόσβασης.

Όπως σημειώνει η Forthnet στο σχόλιό της στη δημόσια διαβούλευση, ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του απονεμηθέντος τμήματος ραδιοσυχνοτήτων μέσω της ανανέωσης της Άδειας Χρήσης στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται σήμερα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) ωστόσο διατυπώνει και τις ενστάσεις της όσο αφορά το προτεινόμενο τίμημα: «Θεωρούμε ότι η τιμή εκκίνησης για ένα τμήμα φάσματος εύρους 2x28MHz για χρονική διάρκεια δεκαπέντε έτη, θα είναι εύλογη εφόσον καθορισθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που αναφέρει το κείμενο της διαβούλευσης».

Share.

Leave A Reply