Στη Space Hellas η υλοποίηση του Wi-Fi της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

0

Η Space Hellas έχει αναλάβει και υλοποιεί το ασύρματο δικτύο Wi-Fi στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού του κατασκευαστικού οίκου Cisco, την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και την τριετή υποστήριξη.

Space-Hellas

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός υπερσύγχρονου ασύρματου δικτύου τεχνολογίας 802.11ac, την ανάπτυξη συστήματος κεντρικού ελέγχου του δικτύου σε υψηλή διαθεσιμότητα (WLAN Controllers in High Availability) και την παροχή συστήματος κεντρικής διαχείρισης (Network Management System).

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει ασύρματη δικτύωση υψηλής ποιότητας σε μεγάλο αριθμό χρηστών με 1000 Access Points στα κτίρια διοίκησης και καταστήματα, με ταχύτητες ως και 1.3Gbps, ανεπτυγμένες υπηρεσίες φωνής (Voice over Wi-Fi) και δυνατότητα χρήσης ανεπτυγμένων εφαρμογών HD video, πάνω από το δίκτυο Wi-Fi. Επιπλέον, με την πλήρη ενσωμάτωση του ασύρματου δικτύου στην υποδομή ασφαλείας της Τράπεζας, οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, τόσο για τον χρήστη όσο και για την Τράπεζα.

Στο δίκτυο έχει προστεθεί σύστημα κεντρικής διαχείρισης, ώστε οι χειριστές να δέχονται αμέσως ειδοποιήσεις σε περίπτωση βλάβης ή άλλου προβλήματος και να ανταποκρίνονται το ταχύτερο δυνατό στην αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων.

Το συγκεκριμένο έργο καθιστά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρωτοπόρο στην ασύρματη διασύνδεση, με πολλαπλά οφέλη τόσο στη διευκόλυνση των υπαλλήλων, συνεργατών και πελατών της, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας με τη χρήση ανεπτυγμένων υπηρεσιών.

Η Space Hellas έχει αναλάβει να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Τράπεζα ένα αξιόπιστο, ασφαλές και επεκτάσιμο ασύρματο δίκτυο υψηλής απόδοσης, γεγονός που διασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία της εταιρίας στην υλοποίηση Wi-Fi δικτύων μεγάλης κλίμακας. Επίσης, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του δικτύου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα από το υπερσύγχρονο Service Desk της και τους έμπειρους μηχανικούς της.

Share.

Leave A Reply