Η Cisco ανακοινώνει λύσεις για ενσωμάτωση της ασφάλειας σε όλο το δίκτυο

0

Η Cisco ανακοίνωσε νέες λύσεις για την ενσωμάτωση της ασφάλειας σε όλο το εύρος του δικτύου, από το κέντρο δεδομένων μέχρι τα τελικά σημεία και το cloud, για τη διάχυτη προβολή και τον έλεγχο των διαδικτυακών απειλών.

cisco_the_internet_of_things_h8qcp

 

Ενσωματώνοντας την ασφάλεια παντού, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών διαθέτουν πλέον ολοκληρωμένη και επικεντρωμένη στις απειλές ασφάλεια, απαραίτητη για τη δυναμική φύση των απειλών και την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και του Internet of Everything (IoE).

Η αγορά του IoE αναμένεται να αποφέρει $19,0 τρις σε αξία κατά την επόμενη δεκαετία και αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία $1,7 τρις στους παρόχους υπηρεσιών (Cisco Consulting Services, 2013). Επιπλέον, σύμφωνα με το Cisco Visual Networking Index ™ (VNI) Forecast του 2015, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών μέσω διαδικτύου θα αυξηθεί από τα 14,0 δις το 2014 στα 24,0 δις το 2019. Ωστόσο, οι απειλές στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται και αποκτούν επαγγελματική οντότητα και αξία που αποτιμάται σε περίπου $450 δις με $1,0 τρις (Cybersecurity: Assessing Our Vulnerabilities and Developing an Effective Response, Hearing before the Committee on Commerce, Science, and Transportation, U.S. Senate, March 19, 2009).

Ασφάλεια Παντού για Επιχειρήσεις και Παρόχους Υπηρεσιών
Για να ελαχιστοποιήσει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης ασφάλειας και να αυξήσει την προβολή απειλών σε κάθε σημείο του επιχειρηματικού δικτύου και των υποδομών των παρόχων υπηρεσιών, η Cisco ενσωματώνει την ασφάλεια σε όλο την έκταση του δικτύου. Προσθέτει περισσότερους αισθητήρες για να βελτιώσει την προβολή, περισσότερα σημεία ελέγχου και διάχυτη, προηγμένη προστασία από απειλές για να μειώσει το χρόνο ανίχνευσης και απόκρισης, περιορίζοντας τις επιπτώσεις των επιθέσεων. Με την ασφάλεια να βρίσκεται παντού, η Cisco προσφέρει επεκτάσιμη προστασία από απειλές που καλύπτει το ευρύτερο φάσμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια επίθεση.

Λύσεις διαδικτυακής ασφάλειας
• Endpoints: Cisco AnyConnect® Featuring Cisco AMP for Endpoints: Οι πελάτες χρησιμοποιώντας το Cisco AnyConnect 4.1 VPN client μπορούν εύκολα να αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά την προστασία από απειλές.
• Campus και Branch: FirePOWER Services λύσεις για Cisco® Integrated Services Routers (ISR) παρέχουν κεντρική διαχείριση Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) και Advanced Malware Protection (AMP) σε υποκαταστήματα, όπου δεν υπάρχουν συσκευές ασφάλειας, ενσωματωμένες στο εταιρικό δίκτυο.
• Network as a Sensor και Enforcer: Η Cisco ενσωμάτωσε πολυεπίπεδες τεχνολογίες ασφάλειας στη δομή του δικτύου για να προσφέρει πλήρη ορατότητα και έλεγχο:

  • o Πληρέστερη ενσωμάτωση μεταξύ Identity Services Engine (ISE) και Lancope StealthWatch: Οι επιχειρήσεις μπορούν να υπερβούν την απλή χαρτογράφηση των IP διευθύνσεων για τον εντοπισμό των απειλών, εκμεταλλευόμενοι το ISE context σχετικά με το ποιος, τι, πού, πότε και πώς οι χρήστες και οι συσκευές συνδέονται και έχουν πρόσβαση στους στο εταιρικό δίκτυο και δεδομένα.
  • o NetFlow on Cisco UCS®: Επεκτείνοντας τις δυνατότητες του δικτύου Cisco στους φυσικούς και virtual servers, οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου και συλλογής πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες απειλές.

Με τις νέες δυνατότητες ασφάλειας, τα δίκτυα Cisco έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν πολιτικές ασφάλειας αυτόματα. Οι πελάτες να ομαδοποιούν εφαρμογές και χρήστες σε όλο το εύρος του δικτύου και οργανισμού και αντίστοιχα να θέτουν πολιτικές ασφάλειας.

  • o TrustSec + ISE και StealthWatch Integration: Το StealthWatch μπορεί να εμποδίσει τις «ύποπτες» δικτυακές συσκευές παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση της κακόβουλης δραστηριότητας. Στη συνέχεια το ISE μπορεί να τροποποιήσει τις πολιτικές πρόσβασης των routers, switches και LAN controllers.

• Hosted Identity Services: Παρέχει ασφαλή 24/7 υπηρεσία μέσω cloud για το Cisco ISE.
• pxGrid Ecosystem: 11 νέοι συνεργάτες συμμετέχουν στο pxGrid Ecosystem

Share.

Leave A Reply