Ενδο-επιχειρηματικότητα: Η επόμενη ημέρα στον χώρο των επιχειρήσεων

0

Η έννοια της ενδο-επιχειρηματικότητας έχει κάνει την εμφάνισή της στο λεξιλόγιο των επιχειρήσεων πριν λίγα μόνο χρόνια, αλλά έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον καινοτόμο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

intraprise_logo

Ο ανταγωνισμός, η ανάγκη για νέες ιδέες, και οι ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν τα σύγχρονα εταιρικά περιβάλλοντα, δεν αφήνουν περιθώριο για αναξιοποίητη δημιουργικότητα, απ’ όπου κι αν προέρχεται αυτή. Οι επιχειρηματικές ιδέες και δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν οι εταιρείες αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για αυτές, αρκεί όμως να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν. Να δημιουργηθεί δηλαδή το κατάλληλο εταιρικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στην ενδοεπιχειρηματικότητα και τους ενδοεπιχειρηματίες να αναπτυχθούν.

Το ευρωπαϊκό έργο «Intraprise» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας για διοικητικά στελέχη, managers, και εργαζόμενους σε εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ, με σκοπό να τους βοηθήσει να εισάγουν την ενδοεπιχειρηματική κουλτούρα στο χώρο της εργασίας τους. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη ενδοεπιχειρηματικών ικανοτήτων μέσω πρακτικής εκπαίδευσης και συνεργασίας εντός του εταιρικού περιβάλλοντος, αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προς το παρόν, η διεθνής κοινοπραξία του έργου «Intraprise» μελετά τις διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες στα εταιρικά περιβάλλοντα του χώρου των ΤΠΕ στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία που συμμετέχουν στο έργο. Τα ευρήματα θα είναι σημαντικά για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται σε πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και το καθημερινό πρόγραμμα των ανθρώπων που στελεχώνουν το χώρο. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα δοκιμασθεί και θα αξιολογηθεί στην πράξη στην πιλοτική φάση του έργου.

Το έργο ‘Intraprise – Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment’ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας που θα προσφέρεται μέσω ειδικής online εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά εργαστήρια στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, και την Ισπανία, όπου θα παρουσιασθεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσουν για ένα διάστημα 3 μηνών περίπου. Το έργο υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής), την εταιρεία RNDO επίσης από την Κύπρο, τους οργανισμούς MTC sprl και Eurocio στο Βέλγιο, τις εταιρείες Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. και Found.ation στην Ελλάδα, την εταιρεία Melius s.r.l στην Ιταλία, τη Singular Logic Ρουμανίας, και την εταιρεία Rambla Asesores (RBS) στην Ισπανία.

Share.

Leave A Reply