Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για τη SUNLIGHT

0

Εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ – συμφερόντων Πάνου Γερμανού – για το 2014. Σημαντικό επιστέγασμα της επιτυχούς χρονιάς, αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της SUNLIGHT Recycling, της πλέον σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου της Ευρώπης, μέσω επένδυσης ύψους €31 εκ.

sunlight

Καταλυτικό ρόλο στη θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ διαδραμάτισε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην:

•           πελατοκεντρική προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας

•           επιτυχή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, απόρροια της δομημένης έρευνας αγοράς και της συνεχούς επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη (3% του ετήσιου κύκλου εργασιών)

•           υιοθέτηση οργανωτικής δομής, εστιασμένης στις ανάγκες των διεθνών αγορών και στη βιομηχανική μπαταρία, την «καρδιά» της παραγωγής της SUNLIGHT.

Ειδικότερα, η στρατηγική τοποθέτηση της SUNLIGHT μεταφράστηκε σε σημαντική αύξηση ύψους 25% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €120 εκ., έναντι €95 εκ. το 2013. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν στα €10,2 εκ., ενισχυμένα κατά 32%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε κατά 28% την ποσότητα των παραγόμενων βιομηχανικών μπαταριών, ενώ ενίσχυσε τις πωλήσεις της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες (βιομηχανικές μπαταρίες έλξης και εφεδρικής χρήσης, αμυντικές μπαταρίες, καταναλωτικές μπαταρίες). Αξιοσημείωτη ήταν και η ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ της, καθώς μέσα στο 2014 αύξησε τις πωλήσεις της σε όλες τις ηπείρους.

Κομβικό σημείο για το 2014 αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας SUNLIGHT Recycling, μέσα από στρατηγική επένδυση ύψους €31 εκ. Με δυνατότητα ανακύκλωσης 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, αποτελεί την πλέον σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου στην Ευρώπη, με πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η νέα μονάδα καθετοποιεί την παραγωγική διαδικασία της SUNLIGHT, συνεισφέροντας στην αύξηση της κερδοφορίας της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας και μειώνει δραστικά την εκροή συναλλάγματος κατά € 40 εκ.

Share.

Leave A Reply