Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Νέο πρόγραμμα e-learning από την Global Sustain και την DigiMagix

0

Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις θέτουν πολύπλευρα ζητήματα βιωσιμότητας του πλανήτη, το περιβάλλον, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαφθορά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί ανά τον κόσμο. Τα μέρη ενός οργανισμού οφείλουν να  κατανοήσουν τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις  με όχημα την εκπαίδευση.

Global_Sustain_Logo_310712362

Η Global Sustain σε συνεργασία με την DigiMagix, ανέπτυξαν ένα ηλεκτρονικό μάθημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με το οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της αειφορίας και να αποκτήσει πολύτιμη γνώση με ένα σύγχρονο, διαδραστικό και ευέλικτο τρόπο για θέματα τα οποία θα απασχολήσουν όλο και περισσότερους οργανισμούς στο μέλλον, ανεξαρτήτως κλάδου.

Το πρόγραμμα αποτελείται από πρωτότυπες παρουσιάσεις, γραφικές αναπαραστάσεις, animation και case studies, ενώ οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις γνώσεις και την απόδοσή τους μέσω παραμετροποιημένων διαδραστικών ασκήσεων.

Η ενδεικτική διάρκεια του μαθήματος είναι 6 διδακτικές ώρες και αποτελείται από 11 θεματικά πεδία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ΕΚΕ, Μάρκετινγκ, Ανθρώπινου Δυναμικού, Ειδικούς Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Περιβαλλοντολόγους, Ειδικούς Διασφάλισης Ποιότητας, Επενδυτές, Στελέχη ΜΚΟ, φοιτητές κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για το e-learningπρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Share.

Leave A Reply