Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα της Teledome κατά της Intracom

0

Μια παλιά ιστορία, η διαμάχη της Intracom Holdings με τον εναλλακτικό πάροχο Teledome που πλέον δεν λειτουργεί, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα καθώς η συνέχειά της δίνεται στα δικαστήρια.

teledome

Το τελευταίο λοιπόν δικαστικό επεισόδιο είναι τα κατατεθέντα από βασικούς μετόχους της Teledome ασφαλιστικά μέτρα κατά της Intracom με αίτημα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αυτής μέχρι του ποσού των 41 εκατ. ευρώ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και διέταξε την εντός προθεσμίας 10 ημερών από τις 14.01.2015, παράδοση από την Intracom σε καθέναν από τους αιτούντες εγγυητικής επιστολής, αξιόχρεης νόμιμα λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας, ύψους ίσου με το αιτούμενο από κάθε αιτούντα ποσό, ανερχομένου του συνόλου των εγγυητικών στο ποσό των 41 εκατ. περίπου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης η διάρκεια ισχύος των εν λόγω εγγυητικών ή η πιθανή κατάπτωσή τους θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο της απόφασης του Εφετείου Αθηνών επί της ασκηθείσας έφεσης (επί της κύριας υπόθεσης), η οποία ορίστηκε να συζητηθεί στις 14.05.2015.

Share.

Leave A Reply