Πρόστιμο στη “Γερμανός” από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

Πρόστιμο ύψους 10,251 εκατ. Ευρώ επέβαλε στην αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός, θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ΟΤΕ η απόφαση μόλις έχει φθάσει και μελετάται από τις νομικές του υπηρεσίες.

germanos

Κύκλοι του ΟΤΕ σημείωναν σχετικά πως η εταιρεία συνεργάστηκε πλήρως με την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της έρευνας και θεωρεί ότι δεν έχει υποπέσει σε παραβίαση του δικαίου περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της Γερμανός, προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθετους περιορισμούς, καθορισμού τιμών μεταπώλησης, καθώς και αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων στο δίκτυο επιλεκτικής διανομής της κατά το διάστημα των ετών 1990 έως και 2012. Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με άλλα λόγια διαπίστωσε ότι η Γερμανός παραβίασε το άρθρο 1 ν. 703/77 (πλέον άρθρο 1 ν. 3959/2011) και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις της με τους δικαιοδόχους της.

Η έρευνα της Επιτροπής ξεκίνησε μετά από καταγγελίες δικαιοδόχων και επεκτάθηκε σε αυτεπάγγελτη έρευνα για να διακριβωθεί μεταξύ άλλων, αν η Γερμανός: α) έχει καθορίσει με άμεσο και έμμεσο τρόπο τις τιμές μεταπώλησης των δικαιοδόχων της, τόσο μέσω συμβατικών όρων όσο και μέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας του δικτύου, καθώς και β) έχει υποχρεώσει τους δικαιοδόχους να προμηθεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που διακινούν στα καταστήματά τους από την ίδια, και περιόρισε έτσι τις προμήθειες μεταξύ των δικαιοδόχων του δικτύου της.

Σημειώνεται ότι πολλοί από τους καταγγέλλοντες παραιτήθηκαν εκ των υστέρων από τις καταγγελίες τους, χωρίς, ωστόσο, να επηρεαστεί η έρευνα της υπόθεσης, η οποία συνεχίστηκε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

 

Share.

Leave A Reply