Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Vodafone για hol

0

Ξεκίνησε από τη Vodafone η διαδικασία της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της hellas online (hol).

vodafone

Οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της hol.

Η Vodafone προσφέρει 0,563 για κάθε μετοχή τιμή που θεωρείται εύλογη με βάση την σχετική νομοθεσία καθώς είναι κατά 14,66% ανώτερη από τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της hol κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες μετοχές στην τιμή της δημόσιας πρότασης από την αγορά εκτός των μετοχών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ενώ στη συνέχεια θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της hol για τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο. Οι ημερομηνίες της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στην συνέχεια και συγκεκριμένα κατά τη δημοσιοποίηση του πληροφοριακού δελτίου που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επί της διαδικασίας σύμβουλος της Vodafone είναι η NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Υ.

Share.

Leave A Reply