Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των κεραιών κινητής

0

Χρειάσθηκε να παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος προκειμένου ο υπουργός Υποδομών για να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο θα διευκολυνθεί η αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας για να προχωρήσουν οι επενδύσεις των εταιρειών.

antenna

Το επίμαχο νομοσχέδιο που επιγράφεται «Ρυθμίσεις Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και με βάση τα όσα μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Εκτιμάται ότι η εισαγωγή του στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα το επίσημο χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Βουλής.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Πιο συγκεκριμένα θεσπίζεται παράβολο κατά την υποβολή καταγγελιών για τις οποίες απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ.. ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος των μετακινήσεων των συνεργείων εποπτείας και της συντήρησης των οχημάτων και του εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και το φαινόμενο της εύκολης και «αβασάνιστης» υποβολής καταγγελιών.

Καθίσταται πιο γρήγορη και αποτελεσματική η έκδοση αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. επί συγκεκριμένων ζητημάτων, για τα οποία δεν κρίνεται αναγκαία η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από την Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω της πρόβλεψης για σύσταση και συγκρότηση, με απόφασή της, κλιμακίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και συνεργείων ελέγχων.

Διευκολύνεται η άσκηση του έργου και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. μέσω της πρόβλεψης για 1. αύξηση του αριθμού των προσώπων που μπορούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε αυτή, από 2 σε 5, 2. για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ, 3. απασχόληση μέχρι 5 ασκούμενων δικηγόρων στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών.

Αποσαφηνίζεται ότι στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δεν καταλογίζονται δημοτικά τέλη κατάληψης χώρου για τις κάθε είδους τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Αναπροσαρμόζεται το ετήσιο τέλος που καταβάλουν οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Από το ποσό αυτό που κρίνεται αναγκαίο για τον παραπάνω σκοπό προβλέπεται ότι θα καλύπτονται και οι ανάγκες χρηματοδότησης και άλλων υπηρεσιών ή φορέων (Δήμοι και Περιφέρειες) που εμπλέκονται στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Διευκρινίζονται ασάφειες και επιλύονται πρακτικά ζητήματα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης του δικτύου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας καθώς μεγάλο μέρος των δυσχερειών και καθυστερήσεων που παρατηρούνται οφείλεται στις μη σαφείς διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), με αποτέλεσμα τη μη πιστή εφαρμογή του νόμου από συναρμόδιες υπηρεσίες, που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Αναμένεται με ενδιαφέρον αν αυτές οι ρυθμίσεις θα δώσουν ένα τέλος στο σήριαλ των μη αδειοδοτημένων κεραιών.

Ρυθμίζεται το ζήτημα της απόδοσης ως δημοσίου εσόδου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, των ποσών από τα αδιάθετα αποθεματικά της Ε.Ε.Τ.Τ. των ετών 1995-2012, του ποσοστού από το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της διετίας 2012-2013 και κατοχυρώνεται η απόδοση τους σε ετήσια βάση από το 2015 και ύστερα.

Ορίζονται με σαφήνεια οι διοικητικές κυρώσεις (σύσταση, πρόστιμα, αναστολή ή ανάκληση δικαιωμάτων) που δύναται να επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν ειδικά τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών.

Ρυθμίζεται και επικαιροποείται το καθεστώς αδειοδότησης αφενός των κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών και αφετέρου των παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομής μέσω της θέσπισης σύντομων προθεσμιών για υποβολή δηλώσεων σχετικά με τα αναγκαία τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και την παράταση της προθεσμίας για κατάθεση πλήρων φακέλων με όλα τα προβλεπόμενα στο ν. 4070/2012 δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, αντίστοιχα.

Ακόμη, προκειμένου να διευκολύνεται η δράση κοινωνικού χαρακτήρα προς όφελος των πολιτών και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία φορέων που έχουν κοινωνικό και όχι κερδοσκοπικό ή εμπορικό χαρακτήρα, προτείνεται η απαλλαγή τους από οποιαδήποτε τέλη ειδικής άδειας, χρήσης αριθμών και διοικητικών τελών υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ.

Share.

Leave A Reply