Αύξηση στο μέρισμα τριμήνου ανακοίνωσε η Intel

0

Πρόσφατα, κατά την Ετήσια Συνάντηση Επενδυτών της Intel, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε αύξηση του μερίσματος στα 96 cents ανά μετοχή σε ετήσια βάση, μια αύξηση 6 cents, ξεκινώντας με το μέρισμα που θα δηλωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η Intel ανακοίνωσε επίσης την Επιχειρησιακή Προοπτική για το 2015.

Brian_Krzanich_Intel

«Η πρόσφατη ανακοίνωση για το μέρισμα αντανακλά την εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου στη στρατηγική της Intel,» δήλωσε ο Πρόεδρος της Intel, Andy Bryant. «Αντανακλά ακόμη τη συνεχή δέσμευση του διοικητικού συμβουλίου στη δημιουργία αξίας και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Intel.»

Κατά τη συνάντηση των επενδυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich τόνισε ότι η υψηλότερη αξία για τους μετόχους της Intel θα προέλθει από μια στρατηγική για την αξιοποίηση των βασικών στοιχείων που οδηγούν τις επιχειρηματικές δράσεις PC και data center της εταιρείας προς κερδοφόρα, συμπληρωματικά τμήματα αγοράς. Η κορυφαία ικανότητα κατασκευής της Intel, η αρχιτεκτονική της Intel και η χρήση των κοινών IP, αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την ανάπτυξη.

Ετήσια Επιχειρησιακή Προοπτική 2015
• Κύκλος εργασιών: αύξηση κατά μονοψήφιο ποσοστό
• Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους: 62%, συν ή πλην 2 ποσοστιαίες μονάδες.
• Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Οι δαπάνες ως ποσοστό του κύκλου εργασιών αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 20 δις δολάρια, συν ή πλην 400 εκατομμύρια δολάρια
• Κεφαλαιουχικές δαπάνες: περίπου 10,5 δις δολάρια, συν ή πλην 500 εκατομμύρια δολάρια.
• Μέρισμα: 96 cents ανά μετοχή σε ετήσια βάση, μια αύξηση 6 cents σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ξεκινώντας με το μέρισμα που θα ανακοινωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και την Επιχειρησιακή της προοπτική, παρακαλώ δείτε το CFO commentary στο: www.intc.com/results.cfm.

Share.

Leave A Reply