Δίκτυο οπτικών ινών προβλέπεται στο ΣΟΑΠ

0

Δίκτυο οπτικών ινών σε επίπεδο FTTH, FTTC σε επιλεγμένες γειτονιές της Αθήνας προτείνεται μεταξύ άλλων στο φιλόδοξο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της πρωτεύουσας που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και περιλαμβάνει 70 «ενέργειες», οι οποίες ομαδοποιούνται σε 19 άξονες ως επιχειρησιακά στοιχεία του προγράμματος.

soap

Το ΣΟΑΠ που πάντως είναι εξαιρετικά δύσκολο στην υλοποίησή του καθώς προτείνει παρεμβάσεις που αγγίζουν το σύνολο της δραστηριότητας στην πόλη βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς, ουσιαστικά όμως από όλο το υπουργικό συμβούλιο. Μέχρι στιγμής η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έχει υπογραφτεί από τον υπουργό περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, ενώ εφόσον πάρει και τις υπόλοιπες υπογραφές για να προχωρήσει, υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ θα είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας. Προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει, πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό η ενέργεια με αριθμό 40 επιγράφεται «Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους» και αποσκοπεί στον εντοπισμό γειτονιών της πόλης στις οποίες θα μπορούσε και θα είχε νόημα να αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών σε επίπεδο FTTH, FTTC. Η ενέργεια αυτή παρουσιάζεται ως πρόσθετο κίνητρο για επιχειρηματική-επιστημονική δραστηριότητα νεολαίας και για προώθηση της ψηφιακής διείσδυσης σε υστερούντα μέρη του πληθυσμού, αλλά και ως κίνητρο εγκατάστασης σε συγκεκριμένες περιοχές και κίνητρο ψηφιακού αλφαβητισμού σε γηγενείς και μετανάστες κατοίκους.

Η ενέργεια προβλέπει συνεννόηση με τους βασικούς παρόχους επικοινωνιών προκειμένου αυτοί να εγκαταστήσουν τα δίκτυα και να κάνουν τις συνδέσεις με επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Προτείνεται ο κάθε πάροχος να αναλάβει μια γειτονιά ενός από τα κεντρικά τμήματα του Δήμου και κυρίως τμήματα που εμπεριέχουν τους εντοπισμένους θύλακες επιχειρηματικότητας, προκειμένου να υπάρξουν πολλαπλές συνέργειες και οφέλη .

Στο ΣΟΑΠ επίσης η ενέργεια 13 αναφέρεται στην Ψηφιακή Αθήνα. Αφού χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα της πόλης, με αποτέλεσμα την υστέρησή της σε σχέση με τις αντίστοιχες πόλεις του εξωτερικού προτείνονται:

  • Ο εμπλουτισμός και διαδραστικοποίηση ιστοσελίδας του Δήμου.
  • Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών ΓΣΠ, παρακολούθηση των αλλαγών χρήσης της γης και άλλων παραμέτρων που θα καθοριστούν. Ανάπτυξη και Εισαγωγή χαρτών γεωγραφικής πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
  • Επέκταση Δωρεάν Διαδικτύου Wi-Fi σε περισσότερες περιοχές, με προτεραιότητα τα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος και τουριστικών συγκεντρώσεων. Επέκταση δωρεάν δικτύου Wi-Fi σε οχήματα των αστικών συγκοινωνιών.
  • Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για χωρικές παρεμβάσεις α) από άλλους φορείς και β) από τον Δήμο που γίνονται στον Δήμο ή σε περιοχές γειτνιάζουσες που ενδιαφέρουν τον Δήμο, και ηλεκτρονικό σύστημα ανοιχτής διαβούλευσης.
Share.

Leave A Reply