Η Arbor Networks, Inc., κορυφαίος προμηθευτής λύσεων DDoS και προστασίας έναντι εξελιγμένων απειλών τόσο σε εταιρικά δίκτυα όσο και σε δίκτυα παρόχων υπηρεσιών, ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις που αφορούν τόσο την on–premise λύση όσο και εκείνη για προστασία στο Cloud που αποτελούν την πλέον προηγμένη πρόταση υβριδικής άμυνας έναντι απειλών DDoS.

Arbor Networks Logo

Οι επιπτώσεις μιας επίθεσης DDoS δεν είναι ίδιες για κάθε οργανισμό. Το Arbor Cloud είναι η ιδανική λύση για εκείνους που χειρίζονται ένα παγκόσμιο δίκτυο ή κάποιο δίκτυο η διαθεσιμότητα του οποίου είναι απολύτως απαραίτητη για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του οργανισμού Με την προστασία έναντι απειλών DDoS του Arbor Cloud και το Pravail® Availability Protection System, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν τις καλύτερες πρακτικές της άμυνας με μία ενιαία λύση, , η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη, ενσωματωμένη προστασία από τις εταιρικές εγκαταστάσεις μέχρι το Cloud. Η υβριδική άμυνα του Arbor Cloud προστατεύει τις εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων DDoS, συμπεριλαμβανομένων ογκομετρικών, επιθέσεων που συμβαίνουν στο επίπεδο της εφαρμογής, state – exhaustion (π.χ. αυτών που στοχεύουν στο firewall/IPS) μεικτών, αλλά και επιθέσεων DDoS που συμβαίνουν ταυτόχρονα από πολλαπλούς φορείς. Η ευκολία χρήσης του on-premise Pravail® Availability Protection System (Pravail APS), επιτρέπει στο υπάρχον προσωπικό IT της επιχείρησης να διατηρήσει τον έλεγχο της προστασίας ενώ παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης του Cloud όταν οι επιθέσεις αποκτήσουν τέτοιο μέγεθος ώστε η αντιμετώπισή τους να μην είναι εφικτή τοπικά.

«Η Arbor Networks διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο στον τομέα καταπολέμησης επιθέσεων DDoS για περίπλοκα και απαιτητικά δίκτυα. Συγκεντρώσαμε όσα μάθαμε από το 2000 και τα εφαρμόσαμε στο Arbor Cloud, καθιστώντας το την πλέον σημαντική υπηρεσία προστασίας έναντι απειλών DDoS για οργανισμούς των οποίων η διαθεσιμότητα των δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών τους είναι απολύτως απαραίτητη. Η τεχνολογία μας είναι αποτελεσματική, αξιόπιστη, διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες επέκτασης, έχει ανανεωθεί με ευρήματα που προήλθαν από προηγμένες έρευνες ενώ υποστηρίζεται από έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης ο οποίος είναι αποφασισμένος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη για να διατηρήσει τα δίκτυα των πελατών του σε πλήρη λειτουργικότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Arbor Networks, Matthew Moynahan.

Βελτιώσεις των on-premise Arbor Cloud και Pravail

Επιτάχυνση του Cloud SignalingSM η οποία παρέχει τον ταχύτερο χρόνο προστασίας: Η ταχύτητα ανταπόκρισης ενός cloud based παρόχου υπηρεσιών προστασίας από επιθέσεις DDoS και η έναρξη της αντιμετώπισης των επιθέσεων όταν αυτές είναι πολύ μεγάλες για να αντιμετωπιστούν από τις λύσεις που υπάρχουν στις εταιρικές εγκαταστάσεις, είναι η κύρια αιτία διακοπής της λειτουργίας ενός δικτύου. Η Arbor έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το χρόνο που απαιτείται μέχρι την αντιμετώπιση της απειλής σε έως και πέντε δευτερόλεπτα. Το Cloud Signaling αυτοματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ της λύσης Pravail που υπάρχει τοπικά και του εξοπλισμού αντιμετώπισης της Arbor στο Cloud. Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμού και αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης ενός σήματος Cloud όταν οι συνδέσεις φθάνουν σε συγκεκριμένο σημείο κορεσμού. Αυτή η ενοποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των σημαντικών πόρων δικτύου. Το Arbor Cloud χρησιμοποιεί εκδόσεις λογισμικού τεχνολογίας αιχμής ώστε να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των τελευταίων καινοτομιών στον τομέα του Cloud Signaling καθώς αυτές εξελίσσονται.

Ενσωματωμένο SSL Inspection για τον αποκλεισμό κρυπτογραφημένων επιθέσεων

Καθώς το Διαδίκτυο εξελίσσεται και βασίζεται όλο και περισσότερο στην κρυπτογράφηση SSL, οι επιθέσεις DDoS εξελίσσονται επίσης, κρυπτογραφώντας την κακόβουλη κίνηση και παρακάμπτοντας τα συστήματα άμυνας. Το Pravail Availability Protection System περιλαμβάνει πλέον μια ενσωματωμένη στην συσκευή, προαιρετική κάρτα επιτάχυνσης SSL, για τον έλεγχο της κρυπτογραφημένης κίνησης για απειλές DDoS. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται μια ολοκληρωμένη λύση άμυνας σε μία συσκευή. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων DDoS εκτελείται σε πραγματικό χρόνο καθώς η μη ύποπτη κίνηση διέρχεται απρόσκοπτα – και αυτό επιτυγχάνεται χωρίς αναγκαστικές αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή δικτύου και εφαρμογών.

Ολοκληρωμένη κονσόλα διαχείρισης συσκευών και Cloud Signaling

Η Arbor προσφέρει πλέον ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας στο χρήστη για τη διαχείριση του συνόλου της εγκατάστασης, της ρύθμισης παραμέτρων, των αποδεικτικών στοιχείων και του Cloud Signaling σε ολόκληρη την έκταση εφαρμογών του Pravail Availability Protection System.

Βελτιωμένη δυνατότητα εντοπισμού απειλών DDoS και κακόβουλου λογισμικού

Η ομάδα ανταπόκρισης και μηχανικής για θέματα ασφάλειας της Arbor (Arbor’s Security Engineering & Response Team – ASERT) είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς έρευνας αποκλειστικά στον κλάδο της ασφάλειας, ο οποίος συνδυάζει την εμπειρία 20 και πλέον αναλυτών σε θέματα ασφάλειας σε διαφορετικούς τομείς και περιλαμβάνει από ομάδες ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης σε θέματα υπολογιστών που συγκαταλέγονται στο Fortune 25 (Computer Emergency Response Teams – CERTs) μέχρι και πρώην ειδικούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και καταπολέμησης απειλών, όπως και διάσημους ερευνητές γνωστών κακόβουλων λογισμικών. Η ASERT είναι η μοναδική ομάδα έρευνας σε θέματα ασφάλειας με πρόσβαση στην υποδομή παρακολούθησης απειλών ATLAS με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση απειλών και παγκόσμιων τάσεων καθώς αυτές εξελίσσονται στο Διαδίκτυο. Παρακολουθώντας το τοπίο των επιθέσεων και χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα εργαλεία για τη δημιουργία ευρετηρίου κακόβουλων λογισμικών και την προσομοίωση botnet, η ASERT συγκεντρώνει και διαμοιράζει πληροφορίες ασφάλειας στους πελάτες της, οι οποίες συνοδεύονται από το γενικότερο πλαίσιο ασφάλειας που απαιτείται για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση συγκεκριμένων απειλών ενώ παράλληλα εδραιώνει συνεχώς τη θέση της στον τομέα της ασφάλειας με την πάροδο του χρόνου. Το Pravail Availability Protection System περιλαμβάνει πλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστασίας από απειλές που παρέχονται ως μέρος του ATLAS Intelligence Feed:

• Προστασία έναντι εισερχόμενων απειλών DDoS βασιζόμενη στο reputation (στη φήμη): Το Pravail Availability Protection System διαθέτει ευρύτερες άμυνες έναντι απειλών DDoS αφού υποστηρίζεται από το παγκόσμιο σύστημα συλλογής πληροφοριών ασφάλειας για απειλές ATLAS και την έρευνα της ASERT που βασίζεται στο reputation της πηγής. Η ανάλυση σε βάθος επεκτείνει το εύρος εντοπισμού και αποκλεισμού διαφόρων τύπων επιθέσεων βάσει της πηγής της κίνησης που λαμβάνει χώρα σε γνωστές επιθέσεις DDoS.
• Προστασία έναντι εξελιγμένων εισερχόμενων και εξερχόμενων απειλών: Οι οργανισμοί χρειάζονται έναν τρόπο αναχαίτισης των επικοινωνιών μέσω των οποίων μεταδίδονται οι απειλές με σκοπό την προστασία των εσωτερικών τους συστημάτων. Το Pravail Availability Protection System χρησιμοποιεί πλέον το παγκόσμιο σύστημα συλλογής πληροφοριών ασφάλειας για απειλές ATLAS και την έρευνα της ASERT για τον αποκλεισμό εισερχόμενων και εξερχόμενων απειλών μέσω του reputation του domain και του IP.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply