Στη σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναρτήθηκε η εξαγορά της hol από τη Vodafone

0

Προχωρούν οι τυπικές διαδικασίες για την εξαγορά της hellas online από τη Vodafone. Από τις 9 Σεπτεμβρίου η εν λόγω συναλλαγή έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, όπως ορίζει ο νόμος – άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011 – «οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις ή να παρέχει στοιχεία επί της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης».

epitropi_antagonismou

Η ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε είναι λιτή και αναφέρει τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας: «Την 5η Σεπτεμβρίου 2014 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συναλλαγή, με την οποία η εταιρεία Vodafone-Panafon EE.Τ. Α.Ε. αγοράζει από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Intracom και από την εταιρεία World Equities Investments Holdings SA κοινές ονομαστικές μετοχές, και από την εταιρεία Intracom Holdings Α.Ε. προνομιούχες μετοχές, εκδόσεως της εταιρίας Hellas OnLine Α.Ε., που αντιστοιχούν στο 72,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas OnLine Α.Ε. Οι συμμετέχουσες στην προτεινόμενη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ήτοι ο όμιλος Vodafone και η Hellas OnLine Α.Ε., δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και, εν γένει, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στην παροχή συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας.»

Share.

Leave A Reply