ΕΕ: Στο φάσμα των 700 MHz οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

0

Πιο κοντά στην απόφαση απόδοσης του φάσματος στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz) στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Rethinking Trade and Climate Change: Pascal Lamy

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσία της αντιπροέδρου Neelie Kroes παρουσιάστηκε έκθεση του πρώην Επιτρόπου Pascal Lamy σχετικά με το πώς είναι αποδοτικότερο να χρησιμοποιείται το φάσμα στα 700 MHz τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση:

  • Η ζώνη των 700 MHz που σήμερα χρησιμοποιείται από τα επίγεια δίκτυα εκπομπών και τα ασύρματα μικρόφωνα θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να αποδοθεί για ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση αφού εξασφαλιστεί μια ομαλή πορεία μετάβασης. Το τελευταίο σημαίνει ένα χρονικό πλαίσιο, περίπου, από το 2020 συν ή μείον δύο χρόνια.
  • Θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλιστεί η Ρυθμιστική σταθερότητα όσο αφορά τη μετάδοση στη ζώνη των 470-694 MHz έως το 2030, ενώ μέχρι το 2025 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποτίμηση της χρήσης του φάσματος UHF ώστε σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας να επαναξιολογηθεί η χρήση του.

Παρουσιάζοντας την έκθεση στις Βρυξέλλες ο Pascal Lamy μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η διαμάχη σχετικά με τη χρήση της ζώνης του φάσματος UHF βρίσκεται σε εξέλιξη για αρκετό καιρό. Υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις.  Οι προτάσεις μου θα μπορούσαν συμβάλουν στην πρόοδο της Ευρώπης.»

Τα συμπεράσματα  του Pascal Lamy υποστήριξε θερμά η Νeelie Kroes η οποία δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η εν λόγω έκθεση ορίζει ένα μονοπάτι για τη γρήγορη ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη παντού και για τη διασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου μέλλοντος για την επίγεια μετάδοση, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που περιγράφεται.»

Σημειώνεται ότι ήδη τρία κράτη μέλη (Γερμανία, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν αποφασίσει την απόδοση των 700 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.​

Share.

Leave A Reply