Όμιλος BYTE COMPUTERS: Αύξηση μεγεθών στο Α’ εξάμηνο 2014

0

Ο Όμιλος εταιρειών Byte Computer ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για τη πρώτο εξάμηνο του 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η διοίκηση του Ομίλου ΒΥΤΕ μέσω στοχευμένων ενεργειών της τα τελευταία χρόνια κατάφερε να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ο έγκαιρος προσανατολισμός της στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών και η προσήλωση στους στόχους της, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 13,3 εκ. ευρώ έναντι 12,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των έργων που ανέλαβε και υλοποιεί η ΒΥΤΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η κερδοφορία του Ομίλου με τα ενοποιημένα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 2,7 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σημαντικά βελτιωμένο ήταν και το περιθώριο μεικτού κέρδους το οποίο ανήλθε το 2014 σε 20% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 14,7% το πρώτο εξάμηνο του 2013 αυξημένο κατά 5,3 μονάδες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 1,5 εκ. ευρώ έναντι 1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 46,9%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε κέρδη 0,5 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,09 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 0,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,1 εκ. ευρώ το 2013.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα της πληροφορικής και αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο software όσο και σε επίπεδο hardware προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Η υλοποίηση το προσεχές διάστημα έργων που έχουν ήδη αναληφθεί, δημιουργεί τις προσδοκίες ότι συνολικά στη χρήση 2014 θα καταγραφούν θετικά αποτελέσματα.

Share.

Leave A Reply