Ομάδες Υψηλών Επιδόσεων στην Υλοποίηση των Έργων

0

Του Σπύρου Κτενά
Project Management Officer, GLOBO Plc
MBA, BSc(IT), PMI-ACP

 

Το αρχαίο ρητό λέει «H ισχύς εν τη ενώσει» και στα έργα μας θέλουμε την ισχύ αυτή! Είναι προφανές ότι όταν οι άνθρωποι σχηματίζουν ομάδες, γίνονται περισσότερο παραγωγικοί και σε συντομότερο χρόνο. Όλα τα έργα κάποια σημασίας απαιτούν ομαδική εργασία.  Η δημιουργία μιας ομάδας είναι εύκολη, εφόσον ικανοποιούνται κάποια στοιχειώδη κριτήρια. Τι γίνεται όμως, όταν ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας υψηλών επιδόσεων;

2852-itok=k23Kn8jR

Ως ομάδα υψηλών επιδόσεων (ΟΥΕ), ορίζεται ένα σύνολο ανθρώπων με συγκεκριμένους ρόλους και αξιοσημείωτα προσόντα, οι οποίοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο στόχο που έχουν θέσει και συνήθως καταφέρνουν να τον ξεπερνούν. Για να θεσπιστεί μια τέτοια ομάδα, αρχικά ορίζεται ένα πλαίσιο λειτουργίας. Το πλαίσιο αυτό ορίζει τους στόχους, προκαθορίζει έναν αρχικό τρόπο σκέψης και θέτει τα όρια λειτουργίας της ομάδας, τα οποία πρέπει να τηρούνται καθόλη τη διάρκεια ζωής της. Δύο ή περισσότερα άτομα είναι απαραίτητα για να συσταθεί ο αρχικός πυρήνας της ομάδας. Τα άτομα αυτά έχουν κοινούς στόχους, χρονοδιάγραμμα και συνήθως οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα. Βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας, είναι η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η αλληλοϋποστήριξη. Υποστήριξη σημαίνει να δίνεις προσοχή στην εργασία του συνεργάτη σου, όντας ανά πάσα στιγμή πρόθυμος να τον βοηθήσεις και προτρέποντάς τον να ανοιχτεί, στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σεβασμός θα πει να αποδέχεσαι τον τρόπο εργασίας του άλλου, διότι ο κάθε άνθρωπος εργάζεται και κυρίως σκέφτεται, διαφορετικά. Το τρίπτυχο αυτό εξασφαλίζει μια θετική ατμόσφαιρα και διαφάνεια, μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία όλων των μελών μεταξύ τους.

Στις ΟΥΕ υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση στο πλάνο και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ανάγκη παρουσίας ενός ηγέτη, δεν λείπει, αλλά, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, ο ηγέτης, δεν είναι απαραίτητα μόνο ένας. Ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει ανάλογα με τις ανάγκες του έργου κάθε φορά και σε κάθε χρονική στιγμή. Η ευθύτητα και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας εξασφαλίζει την αποδοχή του εκάστοτε ηγέτη από τα υπόλοιπα άτομα.

Παράλληλα με το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, θεσπίζονται και νόρμες που αφορούν την ομαδική συμπεριφορά και τη λήψη των αποφάσεων. Το στάδιο αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό και διαφοροποιεί τις ΟΥΕ από τις άλλες ομάδες, γιατί σε αυτό γίνεται ένας αυτοπροσδιορισμός των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα, καθιερώνεται ο τρόπος που θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και θα λύνουν τις όποιες διαφωνίες προκύπτουν και δίνεται έμφαση στο στόχο που έχουν θέσει. Έτσι, όταν η ομάδα αποκτήσει προοδευτικά την τελική της συνοχή, η καθολική συμπεριφορά εντός της ομάδας εξασφαλίζει πιο παραγωγικούς ρυθμούς. Στις ΟΥΕ, ο στόχος που έχει τεθεί δεν είναι μόνο κοινός για τα μέλη της ομάδας. Έχει προσωπικό νόημα και έτσι επιτυγχάνεται η απόλυτη αφοσίωση και δέσμευση σε αυτόν.

HPT

 


 

spyros4Ο Σπύρος Κτενάς είναι Project Manager που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία κάποια από τα απαιτητικότερα έργα πληροφορικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης author εργαλείων, για διάφορους τομείς project management, που χρησιμοποιούνται από πολλούς PMs σε όλο το κόσμο.

Share.

Leave A Reply