Νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» από την ΕΕ

0
Τη νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την θεσμοθέτηση πέντε βραβείων καινοτομίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020», για το οποίο θα διατεθούν συνολικά 80 δισ. ευρώ.
horizon_2020
Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Τα βραβεία προσφέρουν αμοιβή για τεχνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνικής σημασίας.
Η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015. Μέσω της δράσης αυτής θα παρέχεται στήριξη σε μικρές κοινοπραξίες τριών έως πέντε οργανισμών με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε πολλά υποσχόμενες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Γίνονται δεκτές ιδέες σε κάθε πεδίο της τεχνολογίας ή των εφαρμογών της και από κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη στην ΕΕ ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
Οι διαγωνισμοί για τα πέντε βραβεία καινοτομίας θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεματικά πεδία έρευνας: την υγεία («Βραβείο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίμων»), το περιβάλλον («Βραβείο περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης») και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδιοφάσματος», «Βραβείο οπτικής μετάδοσης»).
Ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»
Σημειώνεται ότι η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, ήταν τεράστια, καθώς έως τα τέλη Ιουνίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 17 000 προτάσεις, με τις οποίες ζητείται χρηματοδότηση εννεαπλάσια της διαθέσιμης. Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) και υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που προέρχονται από τη βιομηχανία, καθώς οι αιτήσεις επιχειρήσεων στους άξονες «βιομηχανική υπεροχή» και «κοινωνικές προκλήσεις» του «Ορίζων 2020» αποτελούν το 44% του συνόλου έναντι 30% σε άλλα συγκρίσιμα πεδία του ΠΠ7. Η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με πάνω από 5 500 αιτήσεις ΜΜΕ στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την ενθάρρυνση της υπεροχής στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες και σχεδόν 2 700 αιτήσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου μέσου για τις ΜΜΕ, ύψους 3 δισ. ευρώ.
Το «Ορίζων 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. 
Share.

Leave A Reply