Περιορίζονται οι απώλειες εσόδων για τη Vodafone

0

Συνεχίστηκε για τη Vodafone και κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής της χρήσης που ξεκινά την 1η Απριλίου 2014 και ολοκληρώνεται τέλος Μαρτίου 2015 η τάση περιορισμού των απωλειών σε έσοδα από υπηρεσίες.

vodafone_group

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος) της οικονομικής της χρήσης (Απρίλιος 2014 – Μάρτιος 2015) που ανακοινώθηκαν από το Vodafone Group τα έσοδα από υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 153,75 εκατ. ευρώ έναντι 162,84 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής της χρήσης, μείωση 5,6% (με βάση τις ισοτιμίες που χρησιμοποιεί το Group).

Η πελατειακή βάση της Vodafone Ελλάδος αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 39.000 και διαμορφώθηκε σε 4.938.000 όπου το 68,1% είναι πελάτες καρτοκινητής. Η αύξηση της πελατειακής βάσης αποδίδεται στην εστίαση στις υπηρεσίες δεδομένων.

Από την πελατειακή της βάση στο τέλος Ιουνίου 2014 το 25,9% (έναντι του 22,7% το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής της χρήσης) έχει smartphone και από αυτό το 55,8% κάνει χρήση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων. ​

Share.

Leave A Reply