Νέος θεσμός: Αριστεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

0

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν ένα νέο ετήσιο θεσμό, ξεκινώντας από το 2014, τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

0092E3240ABAEE125AEE18C8BE25559B

Ο θεσμός αυτός θα αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:

 • Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
 • Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Αριστεία στόχο έχουν την επιβράβευση καθώς και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλουν:

 • Στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες.
 • Στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών.

Ο κ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος του ΕΙΕ, αναφέρθηκε στην έμφαση που πρέπει να δοθεί στη συνεργασία ιδιωτικού & δημοσίου τομέα με στόχο τη προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τόνισε τη σημασία συμμετοχής του Ελληνισμού της διασποράς στα Αριστεία αναφερόμενος στο γεγονός ότι αυτή η συμμετοχή φέρνει Έλληνες της διασποράς στην Ελλάδα αλλά και βοηθά τους Έλληνες επιχειρηματίες να βγουν εκτός των συνόρων.  Τέλος, μίλησε για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΙΕ που συμπεριλαμβάνει τομείς όπως η έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοτεχνολογία αλλά και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε:

 • Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία
 • Ομάδες φυσικών προσώπων
 • Νεοσύστατες εταιρίες

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο και κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών.

O κ. Χρήστος Βασιλάκος, Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας αναφέρθηκε στο νέο νόμο για την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής στον τομέα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί από το θερινό τμήμα της Βουλής.  Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ και την δημιουργία περίπου 25 υποδομών στα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ τα οποία θα αποτελέσουν  τον Εθνικού Οδικού Χάρτη για την Έρευνα στην Ελλάδα. Αυτές οι Υποδομές θα έχουν διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης που θα αποτελούν  ερευνητικούς κόμβους (Hubs) για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ερευνητικού ιστού και της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τέλος, έδωσε έμφαση στην κοινωνικο-οικονομική διάσταση της έρευνας, της καινοτομίας και του επιχειρείν και τόνισε ότι αποτελεί σημείο αιχμής, ενώ τόνισε ότι το χαμηλό κόστος δεν είναι το ζητούμενο!

Ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος Γ.Γ. Νέας Γενιάς μίλησε για τη δημιουργία το 2013, θερμοκοιτίδων / κυψελών επιχειρηματικών ιδεών κυρίως για την ηλικιακή ομάδα 18-30,  όπου ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες είναι η επιχειρηματική καθοδήγηση (Mentoring-Coaching). Καταλυτικής σημασίας θεωρείται για τους δημιουργούς των Κυψελών Επιχειρηματικότητας, να εμφυσήσει μια νέα νοοτροπία στους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες, αυτή της απαλλαγής από το φόβο της αποτυχίας!

Εν κατακλείδι τα Αριστεία αποτελούν το σημείο συνάντησης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας!

Share.

Leave A Reply