Με όπλο τις επενδύσεις πιέζουν την Ε.Ε. οι μεγάλοι όμιλοι

0

Με νέα παρέμβασή τους στον πρωθυπουργό της Ιταλίας που προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες ζήτησαν τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

renzi

Σε κοινή δήλωσή τους προς τον Ιταλό Πρωθυπουργό, Matteo Renzi και σε συνεργασία με το GSMA (Παγκόσμια Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας) μετά από συνάντηση στην οποία συμμετείχε και η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Deutsche Telekom, Timotheus Höttges,  της Orange, Stéphane Richard, της Telecom Italia, Marco Patuano, της Telefónica, César Alierta, της Telenor, Jon Fredrik Baksaas και της Vodafone Vittorio Colao, ζήτησαν τις εξής πέντε παρεμβάσεις:

1. Αλλαγή – απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις.

2. Δημόσια χρηματοδότηση για τις υποδομές όπου είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η εμφάνιση ενός νέου ψηφιακού χάσματος.

3. Διανομή του κατάλληλου φάσματος χωρίς υπερβολή στη χρέωσή του.

4. Νέα πολιτική όσο αφορά τις ενοποιήσεις καθώς όπως λέγουν οι επικεφαλείς των μεγάλων εταιρειών η «ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, μαζί με τα εύλογα μέτρα διασφάλισης, μπορεί να δώσει ώθηση στις επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό».

5. Ίδιους κανόνες για τους παίχτες του διαδικτύου ή με άλλα λόγια ρυθμίσεις για τους Over the Top Players για τους οποίους, όπως είναι γνωστό, οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ισχυρίζονται ότι στηρίζονται στα δίκτυα που εκείνοι κατασκευάζουν χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν κανένα τίμημα.

Όπως σημειώνεται προς τον πρωθυπουργό της χώρας που έχει την προεδρία της ΕΕ, «η Ευρώπη άλλοτε πρωτοπόρος στον κλάδο των επικοινωνιών, πλέον υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας στην ανάπτυξη νέων υποδομών επικοινωνιών. Το χάσμα αυτό δεν αντικατοπτρίζει την έλλειψη προθυμίας των παρόχων να επενδύσουν. Αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην πολιτική που ακολουθείται και κυρίως στην έλλειψη ευνοϊκού κλίματος  για τις επενδύσεις.»

Share.

Leave A Reply