Καθυστερεί η αποσφράγιση των προσφορών για τις «νησίδες»

0

Η μη έγκαιρη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών από διακομματική επιτροπή της Βουλής έχει ως συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ να καταθέσουν τις προσφορές τους στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, αυτές όμως θα φυλαχθούν και θα αποσφραγιστούν σε άλλη ημερομηνία που δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

technology_landing

Συγκεκριμένα, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) αναγκάστηκε να ανακοινώσει μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας  αποσφράγισης των προσφορών της Διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων1-8», προϋπολογισμού 329,8 εκατ. ευρώ και το ίδιο έπραξε και για τη διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» προϋπολογισμού 31,2 εκατ. ευρώ.

Για το μεγάλο έργο οι προσφορές θα κατατεθούν την Παρασκευή 20 Ιουνίου και για το μικρότερο την Τρίτη 17 Ιουνίου ημερομηνίες που δεν αλλάζουν.

Πηγές από την ΚτΠ ανέφεραν πως η καθυστέρηση στην αποσφράγιση των προσφορών δεν θα είναι μεγάλη καθώς ο ορισμός  Επιτροπή Αξιολόγησης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Share.

Leave A Reply