Ευρωκλινική Αθηνών: e-Invoicing με λύσεις της Retail@Link

0

Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ A.E. η οποία διαθέτει την Γενική Κλινική Ενηλίκων“Ευρωκλινική Αθηνών” και την Παιδιατρική Κλινική“Ευρωκλινική Παίδων”, τιμολογεί ηλεκτρονικά με τη χρήση Ψηφιακής Υπογραφής, με τις ευέλικτες & αξιόπιστες λύσεις της Retail@Link, καινοτόμου παρόχου υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και μέλος του ομίλου Entersoft.

retail_euriklinikh

Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης νέων εργαλείων τεχνολογίας που απλοποιούν τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού μειώνοντας παράλληλα το κόστος τους, η ΕΥΡΩΚΛΙΝΚΗ ΑΘΗΝΩΝ A.E., συνεργάζεται με τη Retail@Link για την ασφαλή & σύννομη μετάβαση στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με τη χρήση Ψηφιακής Υπογραφής. Στόχος της εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη & οικονομικότερη ανταλλαγή παραστατικών, όπως επίσης η εύχρηστη & ασφαλής αρχειοθέτηση, αναζήτηση και διαχείρισή τους.

Με τη χρήση των αξιόπιστων λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης της Retail@Link (αναγνωρισμένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ψηφιακής Υπογραφής, εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΕΤΤ από 2/5/2013), η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χωρίς κόστη συντήρησης εξοπλισμού (Φορολογικοί Μηχανισμοί) την αυθεντικότητα & την ακεραιότητα των παραστατικών της με ασφάλεια, ταχύτητα και σύννομα βάσει του ΚΦΑΣ. Επιπλέον, αντιμετωπίζει ταχύτερα τις ανάγκες διασύνδεσής της με τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες στέλνει πλέον ηλεκτρονικά τα παραστατικά της μαζί με τα ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) των γιατρών, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες Υποβολής στο χρονικό διάστημα που ορίζεται.

Όπως δηλώνει ο Διευθυντής Πληροφορικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E., κος Νίκος Σαρρής «H Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, μας εξοικονομεί καθημερινά σημαντικό διαχειριστικό χρόνο και μας προσφέρει ευελιξία και πολύ μεγαλύτερο έλεγχο & ασφάλεια στις λειτουργίες μας. Η συνεργασία μας με τη Retail@Link, μας προσέφερε τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε άμεσα τις νέες δυνατότητες τιμολόγησης που προβλέπει ο ΚΦΑΣ, να ευθυγραμμιστούμε με κάθε νομική απαίτηση και να εξασφαλίσουμε την εύκολη μετάβασή μας στην Ψηφιακή Υπογραφή»

Share.

Leave A Reply