Ολοταχώς για συγχώνευση τηλεπικοινωνιακών αγορών

0

Επιταχύνονται οι διαδικασίες ενοποίησης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τον οίκο Moody’s. Παρόλα αυτά, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως αντίστοιχες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες δεν πραγματοποιούνται σε διασυνοριακή κλίμακα.

moodys

H ενοποίηση σταθερών και κινητών επικοινωνιών στις υποδομές των παρόχων θα δώσει τη δυνατότητα για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και θα οδηγήσει σε ένα πιο ορθολογικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, εκτιμά ο Ivan Palacios, αντιπρόεδρος της Moody και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης του οίκου αξιολόγησης. Ωστόσο, η Moody’s πιστεύει ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα επιτρέψουν συγχωνεύσεις, οι οποίες θα μειώσουν τον αριθμό των παικτών της εκάστοτε εθνικής αγοράς σε τρείς από τέσσερεις, αλλά όχι σε αγορές όπου δραστηριοποιούνται τρεις ή λιγότερες εταιρείες, θεωρώντας ότι έτσι αποδυναμώνεται ο ανταγωνισμός.

To κύριο συμπέρασμα της Moody’s είναι ότι ενώ οι Ευρωπαϊκές Τηλεπικοινωνιακές εταιρείες εξετάζουν συνεχώς τις προοπτικές γα συγχωνεύσεις με αντίστοιχη ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών και υποδομών στο portfolio τους, δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμες να πράξουν το ίδιο σε διακρατικά business units.

Στη μελέτη της διαπιστώνει ότι λίγες εταιρείες προχωρούν στην κίνηση να αγοράσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ευρυζωνικών καλωδιακών υποδομών, με τη Vodafone να αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις.

Οι ανασταλτικοί παράγοντες για διασυνοριακή συνεργασία, είναι το διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς που διέπει κάθε χώρα και, ενίοτε, η κατοχή παγίων υποδομών από κρατικούς ή κρατικά ελεγχόμενους φορείς.

Λόγω ακριβώς αυτής της επιφυλακτικότητας, οι πάροχοι δύσκολα μπορούν να εξάγουν ιστορικά στοιχεία που να τους οδηγούν σε θετική αξιολόγηση μίας επιχειρηματικής κίνησης για εξαγορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αυτοτροφοδοτούμενη ανάσχεση πρωτοβουλιών αυτού του είδους.

Share.

Leave A Reply