Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

0

Προτεραιότητα για το υπουργείο Υποδομών αποτελεί το έργο της δημιουργίας δικτύου οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια (FTTH). Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλο έχει αποφασιστεί το FTTH να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος στην συνέντευξή του στο infocom αναφέρεται επίσης στις προτεραιότητες για τον τομέα των Επικοινωνιών, στο θέμα της αδειοδότησης των κεραιών και του ψηφιακού μερίσματος, ενώ δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της χώρας σημειώνοντας ότι «πιστεύω στις δυνάμεις του λαού μας και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της προσπάθειας θα είμαστε νικητές».

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

I-C: Η ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών, παρά την κρίση, παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους και δυναμικούς κλάδους.  Ωστόσο, κοινή διαπίστωση είναι η απουσία εθνικής στρατηγικής.  

Απ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, καθώς μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω ότι, αντίθετα ίσως απ’ ότι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει εθνική στρατηγική στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία αποτελεί τον οδηγό των εργασιών του υπουργείου μας. Οι βασικοί άξονες στρατηγικής του τομέα Τηλεπικοινωνιών είναι λοιπόν οι ακόλουθοι:

Η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τομέα τηλεπικοινωνιών. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός φάσματος για τη δυνατότητα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τα μέγιστα δυνητικά οφέλη από πλευράς οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και διαλειτουργικότητας.

Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για την ταχεία και αποδοτικότερη υλοποίηση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση και πλάνο αποδοτικότερης κοινωνικής, τεχνολογικής και οικονομικής αξιοποίησης ψηφιακού μερίσματος. Ευρυζωνική ανάπτυξη.

 

I-C: Δεν είναι κάπως γενικόλογες αυτές οι αναφορές;

Απ: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας γιατί πάνω σε αυτούς τους άξονες, τίθενται οι άμεσοι στρατηγικοί στόχοι του υπουργείου που είναι: Η βελτίωση του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η προώθηση της μετάβασης στην πλήρη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και προετοιμασία για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος. Ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου σχετικά με τους ελέγχους της αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τις επαγγελματικές άδειες στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και συναφών έργων και του διαστημικού τομέα.

Είναι ακόμα η διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΣΕΣ 2014-2020).

Επίσης είναι η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το Α’ εξάμηνο του 2014 και προώθηση των ελληνικών θέσεων του τομέα επικοινωνιών σε διεθνή fora. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση των δράσεων και όχι στην αποτύπωση απλώς ενός σχεδιασμού σε χαρτιά και excelόφυλλα. Μελέτες και χαρτιά υπήρχαν και παλαιότερα. Στα έργα και τις υλοποιήσεις ήταν που έπασχε η χώρα. Τώρα, ακόμα και με το ελάχιστο προσωπικό του υπουργείου για τον τομέα αυτό, έχουμε δείξει ότι δεν μένουμε σε ευχολόγια, αλλά σταθερά χτίζουμε για την μακρόχρονη τακτοποίηση του συγκεκριμένου τομέα. Οι δράσεις είναι δράσεις νομοθετικές – θεσμικού πλαισίου, μεταρρυθμιστικές, αλλά και έργα.

 

I-C: Μιλήσατε για στρατηγικούς στόχους. Υπάρχουν και στρατηγικές προτεραιότητες;

Οι προτεραιότητες μας συνοψίζονται στις εξής:

1. Μεγάλα τηλεπικοινωνιακών υποδομών: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας». Εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε 5.493 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Με το έργο αυτό θα δοθεί πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, θα γίνει ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια, θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες που προσφέρονται από το κράτος (TAXIS, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κοκ) και θα ενισχυθεί ο τουρισμός.

«Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα». Σύνδεση με πολύ υψηλές ταχύτητες (μέσω οπτικής ίνας) περίπου 4.000 κτιρίων του δημοσίου, διευκολύνοντας την παροχή βασικών κυβερνητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι των υποέργων και ξεκινά σύντομα η υλοποίησή τους.

«FTTH – Εθνική Υποδομή Δικτύου Οπτικών Ινών στο σπίτι». Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έργου. Επόμενο στάδιο η διασφάλιση πόρων για την υλοποίησή του στο ΣΕΣ 2014-2020.

“Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”. Εγκατάσταση πανελλαδικού δικτύου σταθμών επιτήρησης των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των πολιτών από την ακτινοβολία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Σημαντικές Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις

Προχωρά η έκδοση νέου χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνίας FM που θα επιτρέψει στην πολιτεία να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη και οριστική αδειοδότηση των ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Προγραμματίζεται για έκδοση το 1ο εξάμηνο 2014.

Επίσης προχωρά η αδειοδότηση Παρόχων Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται το πλάνο της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάβασης (παύση αναλογικής τηλεόρασης), με στόχο να έχει η χώρα πλήρη ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη μέχρι 1η Οκτώβρη 2014. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα είναι και η απελευθέρωση του φάσματος για το ψηφιακό μέρισμα (790-862MHz) που θα δημοπρατηθεί. Από τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος αναμένονται έσοδα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ εντός του 2014.

Προκειμένου η Ελληνική οικονομία να ακολουθήσει τροχιά ανάκαμψης και να εξέλθει από τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση στην οποία έχει περιέλθει, εφαρμόζονται σειρά από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες τα Δίκτυα και τις ΤΠΕ.

Η πολιτική μας στον τομέα αφορά την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου, αλλά παράλληλα αφορά την στήριξη αυτού του ιδιαίτερα αναπτυξιακού κλάδου που συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο καταπολέμησης της κρίσης και ανόδου της χώρας σε διάφορους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Να σημειώσουμε ιδιαιτέρως ότι η χώρα μας έχει ένα τεράστιο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, ώστε στον τομέα αυτό μπορεί να αποτελέσει πιλότο και όχι ουραγό στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, τόσο εντός του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, όσο και στη διεθνή αγορά.

 

I-C: Δράττομαι της ευκαιρίας να ρωτήσω αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε επικαιροποίηση της εκτίμησης για την αξία του ψηφιακού μερίσματος όπως ζητούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που ισχυρίζονται ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά.  

Η υφιστάμενη μελέτη αποτίμησης του ψηφιακού μερίσματος είχε στηριχτεί κατά πολύ σε μελλοντικές προβλέψεις και παρόλο που οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει, εντούτοις δεν είναι βέβαια η αναγκαιότητα επικαιροποίησης αυτής. Μία επικαιροποίηση είναι αμφίβολο εάν θα οδηγούσε σε αύξηση ή μείωση της αποτίμησης που έχει γίνει.

 

I-C: Με δεδομένη την καθυστέρηση στον ορισμό της νέας Ολομέλειας της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) πως είναι δυνατόν το πέρασμα στο ψηφιακό σήμα να γίνει στην ώρα του;  

Εκτιμούμε ότι το χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστεί όπως έχει τεθεί. Είμαστε ήδη στα μισά του δρόμου, καθώς όλα τα απαιτούμενα νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα έχουν ληφθεί. Το υπουργείο έθεσε κανόνες και ορόσημα και μένει τώρα η αγορά να προχωρήσει στις υποχρεώσεις που της αναλογούν, μόλις ξεκινήσει η δύσκολη διαδικασία εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος, ώστε η πολυπόθητη τηλεοπτική ψηφιακή μετάβαση να μην αποτελεί ένα ακόμα ανεκπλήρωτο όνειρο για τη χώρα μας.

 

I-C: Μιλήσατε για το FTTH το οποίο όμως παραμένει στα χαρτιά παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για τη δημιουργία του είχε επισημανθεί αρκετά νωρίς, από το 2008.

Αναφερόμαστε στο «έργο» αλλά μέχρι και σήμερα ποτέ δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεν απέκτησε δηλαδή «σάρκα και οστά» ως έργο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Είναι σαφές ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκτός από ευρωπαϊκή υποχρέωση, αποτελεί και εθνική προτεραιότητα, ως σημαντική συμβολή στην προσπάθεια δημιουργίας αναπτυξιακών συνθηκών για την οικονομία. Πρόκειται για ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο υποδομής για τη χώρα, με ορίζοντα λειτουργίας για τα επόμενα 30 και πλέον έτη.

Το έργο «Εθνική Υποδομή παθητικού δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι με τη συμμετοχή του δημοσίου» αφορά στη δημιουργία (με τη μέθοδο ΣΔΙΤ – Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) παθητικής υποδομής δικτύου οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα, με την οποία θα παρέχονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νέας γενιάς (next generation networks). Με την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου πρόσβασης FTTH αλλά και την ταυτόχρονη αξιοποίηση των ΜΑΝ, η χώρα μας θα επιταχύνει σημαντικά την σύγκλιση με τις απαιτήσεις του ψηφιακού θεματολογίου 2020 που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την υλοποίηση του έργου FTTH η Ελλάδα στοχεύει να έχει διασυνδέσει με ταχύτητες τουλάχιστον 100Μbps ποσοστό πληθυσμού άνω του 50%, πριν το 2020. Το έργο έχει ιδιαίτερα αναπτυξιακή διάσταση, καθώς η δημιουργία εθνικής υποδομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς καθιστά μελλοντικά τη χώρα μας ελκυστική στην προσέλκυση επενδύσεων. Τα δίκτυα νέας γενιάς στις χώρες όπου υφίστανται αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Είναι γενικά αποδεκτό, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι η ανάπτυξη τέτοιων δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς οδηγεί σε σημαντική οικονομική ανάπτυξη και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

I-C: Το ερώτημα ωστόσο είναι που βρισκόμαστε σήμερα.

Έχει εκπονηθεί επικαιροποιημένη οικονομοτεχνική μελέτη για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας του έργου και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίησή του. Βάσει των αποτελεσμάτων της πιο πρόσφατης μελέτης, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1 δις ευρώ, το οποίο προτείνεται να προέλθει κατά 25% από κοινοτικούς πόρους και το υπόλοιπο 75% από πιστωτικά ιδρύματα και τη συμμετοχή του ιδιώτη.

Έχει ζητηθεί η συμβολή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Jaspers), ώστε να υποστηρίξουν τη διαμόρφωση του φακέλου μεγάλου έργου προς τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, κατά τρόπο ώστε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να μην διακινδυνεύσει η χώρα να σχεδιάζει έργα χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους. Το έργο όσο αφορά τη δημόσια συμμετοχή θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

I-C: Με βάση τα δεδομένα δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται η διαδικασία νομιμοποίησης των υφιστάμενων κεραιών κινητής τηλεφωνίας μέχρι την προθεσμία που ορίζει ο νόμος (Μάρτιος 2014). Πόσο πιθανή θεωρείτε μια νέα προθεσμία και τι μέτρα θα λάβετε ώστε η όλη διαδικασία να προχωρήσει πλέον απρόσκοπτα.

Ήδη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους δημόσιους φορείς, αλλά και με διαβούλευση με την ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας) προχωρήσαμε σε διαμόρφωση των αναγκαίων τροπολογιών για τη ρύθμιση πολλών στρεβλώσεων στα θέματα εγκαταστάσεων κεραιών, ώστε να νοικοκυρευτεί συνολικά το θέμα αυτό και να ανοίξει ο δρόμος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Προκειμένου δε να μην βρεθεί τόσο το δημόσιο όσο και η αγορά προ εκπλήξεων το Μάρτιο 2014, έχει προωθηθεί προς εισαγωγή σε κάποιο από τα αμέσως επόμενα σχέδια νόμου σχετική τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται και το θέμα λήξης της προθεσμίας του προσωρινού καθεστώτος νομίμου λειτουργίας.

Όμως, δεν θέλουμε να μείνουμε επ’ αόριστον σε κατάσταση «νομίμου λειτουργίας». Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της οριστικής «τακτοποίησης» των θεμάτων αυτών, ώστε να περάσουμε σε «αδειοδοτημένη λειτουργία». Επιτέλους, ας βγούμε από το PAUSE όπου βρισκόταν ο κλάδος επί πολλά χρόνια, για να αξιώσει η χώρα επενδύσεις, ανάπτυξη, τεχνολογική πρόοδο και αύξηση απασχόλησης.

Ειδικά για τον τομέα των κινητών επικοινωνιών, είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για τη «διόρθωση» πολλών ανοιχτών θεμάτων που προκαλούσαν χρόνιες καθυστερήσεις στη νομιμοποίηση των κεραιών. Επίσης ιδιαίτερα η αδειοδότηση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (εγκαταστάσεις κεραιών και σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας κοκ), είναι άμεσης προτεραιότητας για την επόμενη τριετία, καθώς το μέγεθος του αδειοδοτικού έργου στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας θα είναι πολύ μεγάλο, ενόψει και του ψηφιακού μερίσματος.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι όλα τα παραπάνω είναι η προσπάθεια που κάνει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αλλά και η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε την πατρίδα μας σε τροχιά ανάπτυξης. Ο αγώνας είναι δύσκολος και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει πάνω του αυτή την προσπάθεια. Έχουν γίνει πολλά από τότε που ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος, πιστεύω στις δυνάμεις του λαού μας και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της προσπάθειας θα είμαστε νικητές.

Share.

Leave A Reply