ICT

Άνοδο έστω και οριακή φέτος, μείωση όμως του χρόνου, εκτιμά ότι θα σημειώσει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα ο EITO (European Information Technology Observatory).

Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη μελέτη του διεθνούς οργανισμού (διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2013) που δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) η ΤΠΕ θα αυξηθεί 1,1% το 2013 σε σχέση με πέρσι (5.854,3 εκατ. ευρώ έναντι 5.789,8 εκατ.) και θα μειωθεί 3,9% το 2014 (στα 5.626,7 εκατ. ευρώ).

Η αξία της αγοράς Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος 4,2%, σε σχέση με το 2012, στα 1.481 εκατ. ευρώ, με την προηγούμενη ετήσια μείωση (2012 έναντι 2011) να είναι 13,9%. Το 2014, η αγορά Πληροφορικής θα παρουσιάσει μείωση 1,1% και θα διαμορφωθεί σε 1.464,4 εκατ. ευρώ.  Η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών φέτος θα εμφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση με πέρσι (4.373,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.243,4 εκατ.) ωστόσο για το 2014 προβλέπεται μείωση 4,8% (στα 4.162,3 εκατ.).

Ειδικότερα, βασικά σημεία της μελέτης του ΕΙΤΟ για την Ελλάδα έχουν ως εξής:

Τηλεπικοινωνιακή αγορά:

Η εικόνα στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών με βάση πάντα τις εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ είναι μεικτή. Μπορεί ως σύνολο να διατηρείται σε θε­τικό πρόσημο για φέτος, ωστόσο όλοι επιμέρους κλάδοι, εκτός αυτού των υπηρεσιών τηλεφωνίας, βρίσκονται υπό πίεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, εκτιμάται ότι φέτος θα σημειώσει μείωση 16,9% και το 2014 6,1%. Η αγορά των Συ­σκευών Κινητής Τηλεφωνίας,  θα υποχωρήσει φέτος 24,8% και το 2014, 8,8%. Τα smartphones, ωστόσο το 2013 θα έχουν ανάπτυξη 10,5% με τη διείσδυσή τους στο 22% (τέλη του 2012) χαμηλότερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Το 2013, η διείσ­δυση των «έξυπνων κινητών» υπολογίζε­ται ότι θα φτάσει στο 28% και στο 35% μέχρι τέλος 2014. Ενισχυμένη φέτος κατά 6,3% θα είναι η αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας, όμως το 2014 ανα­μένεται να γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο, με πτώση 4,7%.

Πληροφορική:

Οι εκτι­μήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή είσοδο του κλάδου σε ανοδική πορεία το 2015. Ωστόσο, μέχρι τότε και στους επιμέρους κλάδους η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα μειωθεί  6,4% έναντι του 2012, ενώ περαιτέρω μείωση 4,8% προβλέπεται και το 2014. Συνολικά, το 2013 η αγορά των Ηλεκτρο­νικών Υπολογιστών υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει 15% σε αξία και κατά 9,3% σε όγκο σε σχέση με ένα χρόνο νω­ρίτερα. Οι εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντι­κές ούτε για το επόμενο έτος, με τη μείω­ση σε αξία να υπολογίζεται σε 12,2% και την πτώση σε όγκο σε ποσοστό ελαφρά μεγαλύτερο του 9%. Πλέον ένα μεγάλο τμή­μα των δαπανών για φορητούς και στα­θερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει «μετακινηθεί» προς τα tablets. Οι δαπάνες των καταναλωτών για φορη­τούς υπολογιστές αναμένεται να μειω­θούν φέτος κατά 9,8%, με την εκτιμώμενη πτώση στους σταθερούς υπολογιστές στο 18,4% το 2013 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.  Η αγορά των Servers στην Ελλάδα ανα­μένεται και φέτος να πιεστεί, με τη μείωση σε σχέση με το 2012 να υπολογίζεται σε περίπου15%. Το 2014 ο κλάδος αυτός θα σημειώσει αύξηση 7,5%. Ο κλάδος Συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος 1,7% και 5,6% το 2014. Ο κλάδος του λογισμικού θα σημειώσει φέτος νέα μείωση 7,2%, ενώ για του χρόνου η πτώση του αναμένεται να κινηθεί στο 1,4%.

Παγκόσμια αγορά

Αναφορικά με την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση κατά 3,8% φέτος (στα 2,835 τρις ευρώ) και 4,5% το 2014 (στα 2,962 τρις.). Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης έχουν τη διετία 2013 – 2014 η Ινδία με ανάπτυξη 11% το 2013 και 12% το 2014, η Βραζιλία με αύξηση 9,1% φέτος και  9,2% το 2014 και η Κίνα με 8,7% φέτος και 11,3% το 2014.

Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς στις πρώτες θέσεις θα βρεθούν φέτος οι ΗΠΑ, με 27,1%, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 21,3% η Κίνα με 10,2%, η Ιαπωνία με 8,1% και η Βραζιλία με 4,4%.

Η δυναμική των ΗΠΑ θα διατηρηθεί, αν και οι αναλυτές κάνουν λόγο για εύθραυστη εικόνα. Η αγορά των ΤΠΕ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη κατά 4,8% το 2013, με τους ρυθμούς να επιβραδύνονται στο 4% τόσο για το 2014 όσο και για το 2015. Οι επιδόσεις της Δυτικής Ευρώπης το 2013 αναμένονται αναιμικές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,9% και ελαφρά βελτιωμένη επίδοση 1,6%, το 2014. Ανάλογη εικόνα, αν και με πιο ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης, παρουσιάζει ο κλάδος των ΤΠΕ στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η περιοχή αναμένει, για φέτος, ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,7%, με πρόβλεψη για αύξηση 2,6% το 2014.

2010

2011

2012

2013*

2014*

2011/10

2012/11

2013*/12

2014*/13*

Εξοπλισμός (Hardware)

730,3

539,7

523,2

489,7

466,1

-26,1%

-3,1%

-6,4%

-4,8%

Υπηρεσίες Πληροφορικής

866,0

815,7

784,8

770,0

780,2

-5,8%

-3,8%

-1,9%

1,3%

Λογισμικό (Software)

284,1

262,8

238,4

221,2

218,1

-7,5%

-9,3%

-7,2%

-1,4%

Σύνολο Πληροφορικής

1.880,3

1.618,2

1.546,4

1.481,0

1.464,4

-13,9%

-4,4%

-4,2%

-1,1%

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

748,4

616,0

588,1

488,5

458,5

-17,7%

-4,5%

-16,9%

-6,1%

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

4.457,3

4.054,1

3.655,3

3.884,9

3.703,8

-9,0%

-9,8%

6,3%

-4,7%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών

5.205,7

4.670,1

4.243,4

4.373,4

4.162,3

-10,3%

-9,1%

3,1%

-4,8%

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ

7.086,0

6.288,3

5.789,8

5.854,3

5.626,7

-11,3%

-7,9%

1,1%

-3,9%


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply