Οριακή άνοδος της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα

0

ICT

Άνοδο έστω και οριακή φέτος, μείωση όμως του χρόνου, εκτιμά ότι θα σημειώσει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα ο EITO (European Information Technology Observatory).

Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη μελέτη του διεθνούς οργανισμού (διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2013) που δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) η ΤΠΕ θα αυξηθεί 1,1% το 2013 σε σχέση με πέρσι (5.854,3 εκατ. ευρώ έναντι 5.789,8 εκατ.) και θα μειωθεί 3,9% το 2014 (στα 5.626,7 εκατ. ευρώ).

Η αξία της αγοράς Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος 4,2%, σε σχέση με το 2012, στα 1.481 εκατ. ευρώ, με την προηγούμενη ετήσια μείωση (2012 έναντι 2011) να είναι 13,9%. Το 2014, η αγορά Πληροφορικής θα παρουσιάσει μείωση 1,1% και θα διαμορφωθεί σε 1.464,4 εκατ. ευρώ.  Η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών φέτος θα εμφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση με πέρσι (4.373,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.243,4 εκατ.) ωστόσο για το 2014 προβλέπεται μείωση 4,8% (στα 4.162,3 εκατ.).

Ειδικότερα, βασικά σημεία της μελέτης του ΕΙΤΟ για την Ελλάδα έχουν ως εξής:

Τηλεπικοινωνιακή αγορά:

Η εικόνα στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών με βάση πάντα τις εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ είναι μεικτή. Μπορεί ως σύνολο να διατηρείται σε θε­τικό πρόσημο για φέτος, ωστόσο όλοι επιμέρους κλάδοι, εκτός αυτού των υπηρεσιών τηλεφωνίας, βρίσκονται υπό πίεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, εκτιμάται ότι φέτος θα σημειώσει μείωση 16,9% και το 2014 6,1%. Η αγορά των Συ­σκευών Κινητής Τηλεφωνίας,  θα υποχωρήσει φέτος 24,8% και το 2014, 8,8%. Τα smartphones, ωστόσο το 2013 θα έχουν ανάπτυξη 10,5% με τη διείσδυσή τους στο 22% (τέλη του 2012) χαμηλότερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Το 2013, η διείσ­δυση των «έξυπνων κινητών» υπολογίζε­ται ότι θα φτάσει στο 28% και στο 35% μέχρι τέλος 2014. Ενισχυμένη φέτος κατά 6,3% θα είναι η αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας, όμως το 2014 ανα­μένεται να γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο, με πτώση 4,7%.

Πληροφορική:

Οι εκτι­μήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή είσοδο του κλάδου σε ανοδική πορεία το 2015. Ωστόσο, μέχρι τότε και στους επιμέρους κλάδους η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα μειωθεί  6,4% έναντι του 2012, ενώ περαιτέρω μείωση 4,8% προβλέπεται και το 2014. Συνολικά, το 2013 η αγορά των Ηλεκτρο­νικών Υπολογιστών υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει 15% σε αξία και κατά 9,3% σε όγκο σε σχέση με ένα χρόνο νω­ρίτερα. Οι εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντι­κές ούτε για το επόμενο έτος, με τη μείω­ση σε αξία να υπολογίζεται σε 12,2% και την πτώση σε όγκο σε ποσοστό ελαφρά μεγαλύτερο του 9%. Πλέον ένα μεγάλο τμή­μα των δαπανών για φορητούς και στα­θερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει «μετακινηθεί» προς τα tablets. Οι δαπάνες των καταναλωτών για φορη­τούς υπολογιστές αναμένεται να μειω­θούν φέτος κατά 9,8%, με την εκτιμώμενη πτώση στους σταθερούς υπολογιστές στο 18,4% το 2013 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.  Η αγορά των Servers στην Ελλάδα ανα­μένεται και φέτος να πιεστεί, με τη μείωση σε σχέση με το 2012 να υπολογίζεται σε περίπου15%. Το 2014 ο κλάδος αυτός θα σημειώσει αύξηση 7,5%. Ο κλάδος Συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος 1,7% και 5,6% το 2014. Ο κλάδος του λογισμικού θα σημειώσει φέτος νέα μείωση 7,2%, ενώ για του χρόνου η πτώση του αναμένεται να κινηθεί στο 1,4%.

Παγκόσμια αγορά

Αναφορικά με την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση κατά 3,8% φέτος (στα 2,835 τρις ευρώ) και 4,5% το 2014 (στα 2,962 τρις.). Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης έχουν τη διετία 2013 – 2014 η Ινδία με ανάπτυξη 11% το 2013 και 12% το 2014, η Βραζιλία με αύξηση 9,1% φέτος και  9,2% το 2014 και η Κίνα με 8,7% φέτος και 11,3% το 2014.

Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς στις πρώτες θέσεις θα βρεθούν φέτος οι ΗΠΑ, με 27,1%, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 21,3% η Κίνα με 10,2%, η Ιαπωνία με 8,1% και η Βραζιλία με 4,4%.

Η δυναμική των ΗΠΑ θα διατηρηθεί, αν και οι αναλυτές κάνουν λόγο για εύθραυστη εικόνα. Η αγορά των ΤΠΕ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη κατά 4,8% το 2013, με τους ρυθμούς να επιβραδύνονται στο 4% τόσο για το 2014 όσο και για το 2015. Οι επιδόσεις της Δυτικής Ευρώπης το 2013 αναμένονται αναιμικές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,9% και ελαφρά βελτιωμένη επίδοση 1,6%, το 2014. Ανάλογη εικόνα, αν και με πιο ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης, παρουσιάζει ο κλάδος των ΤΠΕ στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η περιοχή αναμένει, για φέτος, ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,7%, με πρόβλεψη για αύξηση 2,6% το 2014.

2010

2011

2012

2013*

2014*

2011/10

2012/11

2013*/12

2014*/13*

Εξοπλισμός (Hardware)

730,3

539,7

523,2

489,7

466,1

-26,1%

-3,1%

-6,4%

-4,8%

Υπηρεσίες Πληροφορικής

866,0

815,7

784,8

770,0

780,2

-5,8%

-3,8%

-1,9%

1,3%

Λογισμικό (Software)

284,1

262,8

238,4

221,2

218,1

-7,5%

-9,3%

-7,2%

-1,4%

Σύνολο Πληροφορικής

1.880,3

1.618,2

1.546,4

1.481,0

1.464,4

-13,9%

-4,4%

-4,2%

-1,1%

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

748,4

616,0

588,1

488,5

458,5

-17,7%

-4,5%

-16,9%

-6,1%

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

4.457,3

4.054,1

3.655,3

3.884,9

3.703,8

-9,0%

-9,8%

6,3%

-4,7%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών

5.205,7

4.670,1

4.243,4

4.373,4

4.162,3

-10,3%

-9,1%

3,1%

-4,8%

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ

7.086,0

6.288,3

5.789,8

5.854,3

5.626,7

-11,3%

-7,9%

1,1%

-3,9%

Share.

Leave A Reply